Doorzoek volledige site
14 mei 2014

Voordelen van innovatieve betonsoorten op de bouwplaats

Uitvoering van de funderingsplaat met een combinatiewapening.

Het gebruik van innovatieve betonsoorten zoals zelfverdichtend en vezelversterkt beton blijft op de huidige Belgische bouwplaatsen vooralsnog eerder beperkt. Dergelijke betonsoorten kunnen nochtans tal van voordelen bieden, voor zover ze correct voorgeschreven en uitgevoerd worden. In dit artikel tracht het WTCB aan de hand van een lopend bouwproject aan te tonen waar deze gunstige invloeden zich het sterkst kunnen laten gevoelen.

Het gaat hier om een bouwproject met een oppervlakte van om en bij de 9.000 m², waarop de bouwheer drie gebouwen (goed voor 24 appartementen) wenst in te planten. Het is eveneens de bedoeling om de circulatie van de drie gebouwen te groeperen in een ondergrondse straat waarop alle ingangen uitgeven.

In totaal zal er binnen dit project niet minder dan 3.000 m³ beton verwerkt worden, waarvan 720 m³ enkel en alleen al in de funderingsplaat. De aannemer heeft in deze context dan ook een beroep gedaan op het advies van de WTCB-medewerkers, die via het project 'Stortklaar beton voor de toekomst' de toepassingsmogelijkheden van diverse innovatieve betonsoorten onderzocht hebben.

Gelet op het feit dat ervaren arbeidskrachten schaars en duur zijn, wou de aannemer dit project zo efficiënt en snel mogelijk tot een goed einde brengen, zonder in te moeten boeten op kwaliteit. Het gebruik van vezelversterkt beton voor de uitvoering van de funderingsplaat werd dan ook reeds vanaf de ontwerpfase in overweging genomen.

De funderingsplaat heeft een oppervlakte van om en bij de 1.900 m², een dikte van 37 cm en is gefundeerd op 240 palen. Bovendien dient ze aan een aantal specifieke stabiliteits- en technische eisen te voldoen. Zo werd er gerekend met een maximale scheurwijdte van 0,2 mm en werd er gekozen voor een oplossing zonder stort- en uitzettingsvoegen. Deze laatste zijn immers zeer arbeidsintensief in uitvoering en vormen daarenboven een zwak punt in de waterdichtheid van de constructie.
 

Lees dit artikel verder op de website van WTCB

GERELATEERDE DOSSIERS