Doorzoek volledige site
16 mei 2014 | KARI FEYS

Grontmij en Witteveen+Bos verhogen leefbaarheid Antwerpen met tunneloplossing

Ondertunneling Albertkanaal aan de hand van een gestapelde tunnel. Illustratie | Tijdelijke Handelsvennootschap Rechteroever Tunnelspecialisten (THV Rots)

In opdracht van Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM nv) maken Grontmij en Witteveen+Bos het ontwerp om de bruggen van de R1-ring rond Antwerpen over het Albertkanaal te vervangen door een gestapelde tunnel. Samen met de bestaande overeenkomst voor de Oosterweelverbinding moet dit Antwerpen meer mobiel maken en de leefbaarheid verhogen.

Verkeersdrukte

Gevolgen van de grote verkeersdrukte in Antwerpen zijn onder andere filevorming, geluidsoverlast en milieuverontreiniging door uitlaatgassen. Het zijn deze problemen die de Vlaamse regering aanspoorde om de problemen op te lossen met Masterplan 2020. De uitvoering van dit plan ligt in de handen van de Tijdelijke Handelsvennootschap Rechteroever Tunnelspecialisten (THV Rots). Deze bestaat uit advies- en ingenieursbureaus Grontmij en Witteveen+Bos.  Sinds 2012 werken ze aan het toetsen van de technische en financiële haalbaarheid van het plan, het uitwerken van het ontwerp en het voorbereiden van de aanbesteding.

Gestapelde tunnel

Onderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid van de opdracht leverde het inzicht op dat het beter is de beoogde nieuwe bruggen over het Albertkanaal te vervangen door een gestapelde tunnel. Projectdirecteur van THV Rots Hans Baeten legt uit: “De geluidsoverlast voor omwonenden neemt af als dit stuk ring onder de grond verdwijnt. Daarnaast ontstaat door de toepassing van een tunnel aan het maaiveld extra ruimte voor bijvoorbeeld een stadspark. Tot slot geeft de tunneloplossing meer overzicht en dus een veiliger situatie voor de weggebruiker van de ring."