Doorzoek volledige site
26 mei 2014

Nieuwe reglementering voor de emissies van vloerbekledingen en hun lijmen

Emissiemetingen op verschillende types vloerbekledingen in het kader van het TAP-project HEMICPD Illustratie | WTCB

In de loop van 2014 zal er een nieuw Koninklijk Besluit (KB) verschijnen dat het mogelijk moet maken om de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) voor een aantal productcategorieën te beperken. Dit KB zal van kracht worden vanaf januari 2015. De eerste productcategorie waarvoor er dergelijke emissiegrenswaarden vastgelegd zullen worden, zijn vloerbekledingen en hun bijhorende lijmen. WTCB overloopt het KB. 

Het KB heeft betrekking op elastische, textiele en houten vloerbekledingen, evenals op hun bijhorende hechtingsmiddelen. In Bijlage 1 van dit KB is een gedetailleerde lijst opgenomen van alle bouwproducten die tot het toepassingsdomein ervan behoren.

De opgelegde emissie-eisen zijn een eerste stap om de gezondheid van de bewoners te garanderen. Voor de bescherming van arbeiders was er reeds een aparte wetgeving beschikbaar. Deze emissie-eisen zullen in de toekomst zeker nog verstrengd en uitgebreid worden naar andere productcategorieën.

Er zijn ook bouwproducten, waaronder vloerbedekkingen die volledig uit natuursteen, keramisch materiaal, glas of staal bestaan, die niet aan de eisen uit het KB moeten beantwoorden. Dit geldt evenzeer voor producten die uitsluitend voorzien zijn voor toepassing in binnenruimten voor indus­trieel gebruik of gemotoriseerd verkeer (bv. garages). Voor dergelijke producten moet het beoogde gebruik expliciet en duidelijk leesbaar op de verpakking vermeld staan.

 

Lees dit artikel verder op de website van het WTCB.