Doorzoek volledige site
03 juni 2014 | JANNES ZWAENEPOEL

Architectuurwijzer roept kandidaten op voor realisatie groene intersnelwegzone

Het probleemgebied. Illustratie | Architectuurwijzer

De overheid verwaarloost al jaren het gebied tussen de N75 en de N702 tussen Hasselt en Genk. Een verkeersader snijdt door het landschap, zonder aandacht te besteden aan de kansen die deze zone biedt. Het gebied wordt onderbenut, maar krijgt tegelijkertijd te maken met een overdaad aan wagens. De infrastructuur heeft het hoogste woord, ook al functioneert ze vaak niet naar behoren. Architectuurwijzer roept met Atelier Limburg Europa N75/N702 architecten en ontwerpers op om mee te denken over een mogelijke oplossing. Deadline 29 juni.

Het groengebied tussen Hasselt en Genk is een symptoom van de verstedelijking in Limburg. Grote infrastructuurprojecten doorkruisen een lappendeken van monofunctionele zones. Wonen, werken en ontspannen liggen versnipperd tussen de overgebleven natuur.

Dit groengebied, en dan vooral dat tussen de N75 en de N702 is een doorn in het oog van Architectuurwijzer. De vereniging organiseert daarom een open oproep voor professionele en niet-professionele ontwerpers en architecten. Ze nodigen iedere creatieveling uit. De ontwerpen worden zonder naam ingediend. 


Sterke levensomgeving

Limburg moet een voorbeeld worden op het gebied van leven. Vandaag functioneren de N702 en de N75 nog als toevallige verbindingen tussen de twee steden. Het infrastructuurnetwerk zou echter ook kunnen functioneren als katalysator van een dynamische leefomgeving. Hiervoor moet het tussengebied echter eerst een eigen waarde krijgen.

Atelier N75/N702 biedt de mogelijkheid om de relatie natuur-cultuur-infrastructuur te herdenken. Zoekend naar een betere invulling en ontsluiting, zonder de auto te laten primeren, wil het atelier een antwoord formuleren op het probleem. 

De opdracht is duidelijk: "Suggereer een interventie die recht doet aan de eigen waarde van de groene zone tussen Hasselt en Genk, meer bepaald de zone tussen de N75 en de N702. De interventie moet niet heel het gebied beslaan, maar kan desgewenst een deelgebied of -aspect uitwerken."