Doorzoek volledige site
05 augustus 2014 | KEVIN MOENS

De Toekomst voor de Vlaamse Stad: Venetië of Los Angeles?

40 Architectuurstudenten van de Universiteit Hasselt hebben samen met collega's uit Londen en Italië gezocht waar ze de mosterd kunnen halen voor enkele mogelijke toekomstscenario's die kunnen worden geprojecteerd op ons huidige, verstedelijkte, Vlaamse landschap. Gedurende vijf maanden hebben ze intensief gezocht naar nieuwe bouwvormen en architectuurtypologieën die kunnen worden ingezet om de hedendaagse uitdagingen zoals de vergrijzing, mobiliteit en landschapsverkaveling een halt toe te roepen.

In kleine studio’s spitsten de studenten zich toe op twee verschillende opdrachten.

In de studio: "Venice start (up/app)"  werden toekomstvisies voor een voormalige industriële site in hartje Venetië getest. Met verrassende strategieën en verfrissende ontwerpen probeerden ze zo een oude industriële stadswijk een nieuwe impuls en dynamiek te geven.

In de  studio F*ck the Context werd door middel van verrassende programmacombinaties binnen compacte bouwcontouren nagedacht over nieuwe privaat-publieke gebouwen. Hybride gebouwen die in onze dichtgeslibde woonomgevingen prioriteit geven aan groen en publieke ruimte door meer te doen met minder.

De resultaten van het ruimtelijk onderzoek waren bijzonder innovatief en  verfrissend. Twee duidelijke tendensen tekenden zich af;

1 Een aantal innovatieve concepten werden ontwikkeld om op oude industriële sites in stadcentra terug KMO en andere diensten te ontwikkelen, naast zuivere woonprogramma’s. Dit staat haaks op een aantal trends in Vlaanderen waarbij voor dit soort sites louter aan recreatie, shopping en wonen wordt gedacht.

2 Er is een toekomst voor hybride programma’s die op het eerste gezicht niet dadelijk verzoenbaar lijken. De studenten experimenteerden door functies zoals een rusthuis of een school te combineren met sportfaciliteiten. Of zelf een cultuurtempel te combineren met een crematorium.

De faculteit kiest met deze studio die georganiseerd werd in het voorlaatste jaar van de vijfjarige opleiding resoluut voor de vlucht vooruit en een uitgesproken internationaal profiel. De studenten werden in hun opdracht begeleid door Prof. Jo Berben en Arch. Stedenbouwkundige Nick Ceulemans. De Italiaanse toparchitecten van C+S uit Treviso, Maria Segantini en Carlo Cappai maakten tevens deel uit van het begeleidingsteam en bewaakten als curatoren het internationaal karakter van de studio.