Doorzoek volledige site
15 juni 2014 | JOOS NEVEN

Architects Council of Europe (ACE) maakt nieuw manifest af voor nieuw parlement

Het logo van het nieuwe manifest. Illustratie | ACE

Het nieuwe manifest van de ACE telt 9 voorstellen die verantwoordelijke architectuur bevorderen en de professionele standaarden voor architecten tot een nieuw niveau tillen. Verder heeft de raad ook voorstellen ingediend om de professionele mobiliteit van de Europese architecten te optimaliseren.

Nieuwe oplossingen voor nieuwe parlementsleden

De voorstellen van de raad werden opgesteld naar aanleiding van de Europese verkiezingen. De raad wil de nieuwe parlementsleden op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken en hoe die verbeterd kan worden. Sinds 2008 is namelijk ook de architecturale sector gezwicht onder de economische crisis.

De economische crisis binnen Europa is nog steeds sterk aanwezig, maar volgens enquêtes van de ACE is er al een verbetering merkbaar. Om deze nieuwe groei te versnellen en te garanderen, pleit de raad voor een vernieuwing van de wetten rond architectuur. “Er zijn 500.000 architecten in Europa. De architecturale sector kan een beslissende rol spelen als het gaat om nieuwe jobs en stabiele groei binnen Europa. Goede architectuur komt ook de leefwereld en de veiligheid van de bevolking ten goede. We moeten onze samenleving een duurzame toekomst kunnen garanderen,” gaat de ACE verder.

Om deze wetten voor te stellen en door te voeren wil de ACE de volgende agenda-items binnen het nieuwe parlement promoten:

  • Energie-efficiëntie in gebouwen
  • Meer vernieuwingen in oude gebouwen
  • Een selectie gebaseerd op kwaliteit en de organisatie van wedstrijden om openbare gebouwen op te trekken
  • De promotie van permanente vorming binnen het vak
  • De erkenning van de sociale en economische waarde van architectuur voor de bevolking
  • De stimulatie van investeringen in de opleiding om betere architecten op te leiden die opkunnen tegen architecten van buiten de EU
  • De Europese opleidingen moeten conform zijn met de internationale standaarden van het vak
  • Een transparante eenheidsmarkt van architecten binnen de EU – zonder onnodige beperkingen die de professionele grenzen onduidelijk maken of het vertrouwen van de Europese bevolking in het gedrang brengen
  • De promotie van Europese architecten tijdens onderhandelingen met niet-Europese landen

Het volledige persbericht van de ACE kan u hier terugvinden. (pdf)