Doorzoek volledige site
24 juni 2014 | KEVIN MOENS

Oproep aanstelling stadsbouwmeester Antwerpen

De stad Antwerpen is op zoek naar een nieuwe stadsbouwmeester. Een informatieronde voor mogelijke kandidaten zit erop. Nu wordt een ‘onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking’ in de markt gezet, zodat geïnteresseerden zich daadwerkelijk kandidaat kunnen stellen.

Het stadsbouwmeesterschap is een belangrijk instrument voor het stadsontwikkelingsbeleid van de stad Antwerpen. Het is dan ook de ambitie van de stad om hierop verder in te zetten. De stad wil een nieuwe stadsbouwmeester aanstellen voor een periode van vijf jaar en doet hiervoor beroep op de diensten van een (inter)nationaal gerenommeerd architect.

De stadsbouwmeester bewaakt vanuit een langetermijnvisie de ruimtelijke kwaliteit van het publiek domein, de stedenbouw en de architectuur in het globale stadsontwikkelingsbeleid. De stadsbouwmeester adviseert het college van burgemeester en schepenen en ondersteunt de stedelijke diensten met het oog op maximale ruimtelijke kwaliteit. Hij/zij doet dit vanuit een onafhankelijke positie.

Het stadsbestuur is op zoek naar iemand die een brede deskundigheid in deze vakgebieden combineert met een (inter)nationale reputatie, opgebouwd door bijvoorbeeld eigen realisaties of autoriteit binnen de vakwereld. De aanstellingsprocedure verloopt in drie fasen: een selectieronde, een offerteaanvraag en een finale gespreksronde met het college van burgemeester en schepenen.

U kunt zich kandidaat stellen voor de functie van stadsbouwmeester tot 7 augustus 2014.

Meer informatie over de opdracht en de procedure vindt u hier.