Doorzoek volledige site
24 juni 2014 | KEVIN MOENS

2 oktober 2014: nationale WKK-ontmoetingsdag

Op donderdag 2 oktober organiseren COGEN Vlaanderen en de WKK-facilitatoren voor het Waalse en Brusselse Gewest de eerste nationale WKK-ontmoetingsdag. De organisatoren kijken niet alleen over de taalgrens, maar we blikken ook vooruit en leggen in samenwerking met Smart Grids Flanders de link met een actueel thema: WKK binnen de energienetten van vandaag en morgen. In dit artikel gaat Erwin Cornelis van VITO ook dieper in op WKK. 

De WKK-ontmoetingsdag is een gelegenheid om op één dag een pak informatie in te winnen via interessante voordrachten voor bedrijven en organisaties die hun energieverbruik willen optimaliseren, maar ook voor de bedrijven uit de energiesector. Daarnaast is het ook een ideaal netwerkmoment: op de bijhorende beurs kan u bedrijven aanspreken voor concreet advies betreffende uw project of nieuwe contacten leggen met bedrijven uit de WKK- en de bredere energiesector. Tot slot is er ook de mogelijkheid om een nabijgelegen WKK te bezoeken en dit allemaal bij Salons Waerboom in Groot-Bijgaarden.

Voor updates over het programma kan u terecht op de websites www.cogenvlaanderen.be en www.smartgridsflanders.be.

In de aanloop naar het evenement analyseert Erwin Cornelis, Expert Energy Policy bij VITO, het groeimoment van WKK in de bebouwde omgeving.

OPINIE: Erwin Cornelis (Expert Energy Policy) over WKK

Warmtekrachtkoppeling of WKK kent verschillende periodes van groei. WKK groeide achtereenvolgens in de industrie, in de tuinbouw en in de landbouw. Nu blijkt het groeimoment voor WKK in de bebouwde omgeving te zijn aangebroken. Een analyse.

Wie de evolutie van hernieuwbare energietechnologieën analyseert, merkt al snel dat deze generaties kent; periodes waarin de omstandigheden gunstig zijn om het potentieel voor een bepaalde technologie of concept te ontginnen. Dit is voor warmtekrachtkoppeling of WKK niet anders. In de jaren negentig zagen we tal van grote WKK-installaties ontstaan met een 40 MW elektrisch gasturbine als kernelement. Deze installaties waren toen het antwoord op stijgende stroomprijzen. In het volgend decennium maakte de tuinbouwsector de omslag van stoken op zware brandstof naar een intelligente verwarming met aardgas-WKK’s. Het was een belangrijk onderdeel in het Vlaamse klimaatplan en het Vlaamse WKK-certificatensysteem hielp om deze omslag te realiseren. Een paar jaar later noopte de strenge bemestingsnormen de veeteelt tot het zoeken naar een alternatief voor het afzetten van mest. Mestvergisting was het antwoord, waarbij het biogas eerst  gebruikt werd voor groenestroomproductie en vervolgens voor groenewarmteproductie om het digestaat te drogen.

Voor elk van deze periodes was een combinatie van succesfactoren doorslaggevend: een maatschappelijke nood, het beschikbaar zijn van een technologisch concept en een sector die de mogelijkheden ervan ontdekte. Deze kritische succesfactoren lijken nu voor WKK-concepten voor gebouwen te zijn vervuld. De maatschappelijke nood om energiezuiniger concepten te ontwikkelen was er al langer. De Europese Energie-Efficiëntierichtlijn, met in haar kielzog de Vlaamse decreten en besluiten, zetten deze nood nog extra in de verf. Terzelfdertijd gaat de technologische evolutie verder en worden op de markt tal van kleinschalige WKK-concepten aangeboden die in verwarmingssystemen voor gebouwen in te passen zijn. Ten overstaan van hun reuzenbroers hebben deze installaties een klein vermogen gaande van 50 kW elektrisch – 85 kW thermisch tot 1 kW elektrisch – 7 kW thermisch. Het scala aan technieken is uitgebreid. De twee voornaamste zijn WKK’s met verbrandingsmotoren en WKK’s met stirlingmotoren, maar op de markt vind je ook WKK’s met een stoommotor of met een brandstofcel. De residentiële markt heeft alvast de stirling-WKK ontdekt. Medio 2013 stonden er 39 installaties in huizen opgesteld.

De vraag is of micro-WKK’s deze groei weten te bestendigen. De andere WKK-technologieën kampen nu met een groeistilstand. Enerzijds is het prijsverschil tussen gas als voornaamste brandstof en stroom kleiner geworden terwijl de rendabiliteit stijgt naarmate het verschil groter is. Anderzijds is het WKK-certificatensysteem hervormd en wordt nu het aantal certificaten dat uitgereikt wordt, afgestemd op wat het systeem nodig heeft om een zekere rendabiliteit te halen. Voor micro-WKK’s spelen beide factoren een mindere rol. De bebouwde sector - zeker in de residentiële sector - kent die daling van stroomprijzen niet die we bij de industrie merken en onder het vernieuwde certificatensysteem blijft micro-WKK evenveel certificaten krijgen als voorheen. Om het vertrouwen in deze technologie te herbevestigen gaf het Vlaams Energieagentschap (VEA) vorig jaar alvast de opdracht aan COGEN Vlaanderen om een rekentool te ontwikkelen. Deze tool, ontwikkeld met de steun van VITO, laat je toe om op een eenvoudige wijze na te gaan of een micro-WKK voor uw project, naast een ecologisch interessante keuze ook een interessante investering is. [link naar: http://energiesparen.be/node/3678]. Hopelijk laat deze tool de bebouwde sector toe om de mogelijkheden van WKK te ontdekken.

 

Erwin CORNELIS

Expert Energy Policy bij VITO

GERELATEERDE DOSSIERS