Doorzoek volledige site
26 juni 2014

Bij meerderheid van aannemers daalt orderboek voor huizen en flats

Veel volk op de officiële voorstelling Illustratie | Livios-enquête bij architecten

Bij 54% van de aannemers ligt het aantal orders voor nieuwe huizen momenteel lager dan drie maanden geleden en bij 58% ligt het aantal orders voor nieuwe flats lager. Dat is gebleken uit een recente enquête van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) bij haar leden. Particuliere woningbouwers haken vooral af omwille van de grotere eigen inbreng en de verkorting van de looptijden van de hypothecaire kredieten en omwille van de onzekerheid over de woonbonus.

Dat werd bevestigd door een enquête bij architecten en particulieren in samenwerking met Livios.be, de grootste informatiewebsite voor (ver)bouwers. Naar de nieuwe regering stelt de VCB dan ook de volgende prioriteiten: behoud de woonbonus, doe de banken minder eigen inbreng vragen en laat hun opnieuw langere looptijden toestaan.

Nu al heeft een groot aantal aannemers te maken met een verminderde bouwactiviteit: 41% bij de bouw van huizen en 49% bij de bouw van flats. Bovendien zit meer dan 50% met een ingekrompen orderboek. De resultaten van de recente enquête van de VCB worden trouwens bevestigd door de evolutie van de woningbouwconjunctuur zoals die blijkt uit de statistieken van de Nationale Bank. Die maakte in mei opnieuw een forse duik naar beneden.

Voor de nabije toekomst verwachten de aannemers weinig beterschap. Voor de bouw van nieuwe huizen verwacht 42% dat het orderboek binnen drie maanden verder zal dalen en voor de bouw van nieuwe flats verwacht zelfs 66% een verder dalend orderboek. Slechts een kleine minderheid van de aannemers merkt of verwacht enige toename van activiteit of orders.

 

Hogere kosten en moeilijkere financiering

Maar liefst 70% van de aannemers ziet de verlaging van het maximale E-peil van 70 naar 60 als heel belangrijke kostenverhogende factor en 60% de extra verplichtingen op het vlak van hernieuwbare energie. Tegenover deze kostenverhogende elementen staan de toenemende problemen van particulieren om voor een nieuwe woning een lening te kunnen afsluiten.

Bijna de helft (49%) van de aannemers zegt dat klanten het laatste jaar veel vaker dan voorheen afhaken omwille van financiële redenen. Volgens 54% vormt de noodzaak aan een grotere eigen inbreng een heel belangrijke reden bij particulieren om niet te bouwen. Bij 33% komt opnieuw de onzekerheid rond de woonbonus als zeer belangrijke afradende factor naar voor. De inkorting van de looptijden wordt door 19% van de aannemers aanzien als zeer belangrijke rem. Omwille van de historisch lage rente vindt maar 8% het renteniveau zelf een zeer belangrijk obstakel.

 

Strengere kredietverlening en striktere bouweisen grootste boosdoeners

Een bevraging bij architecten in samenwerking met Livios.be bevestigde de resultaten van de VCB-enquête bij de aannemers: 37% van de architecten wijt de daling van het aantal toegekende kredieten voor particuliere woningbouw aan de verstrenging van de kredietverstrekking en 22% aan de striktere bouweisen. Vandaar dat 33% van de architecten, om de daling van het aantal woonkredieten te keren, voor een soepelere kredietverlening pleit en 32% voor meer en hogere premies om de strengere bouweisen betaalbaar te maken.

Omwille van de problemen om financiering te vinden stellen 47% van de architecten aan de particulieren voor om kleiner te bouwen en 29% om de bouwwerken te faseren. Uit een enquête bij de particulieren, die eveneens in samenwerking met Livios.be verliep, blijkt daarentegen dat kleiner bouwen slechts voor 12% van de particulieren een optie is om de woning gefinancierd te krijgen. 31% van de particulieren antwoordt dat zij de uitvoering van hun bouwplannen  faseren, 29% dat zij eigenhandig meer werken gaan uitvoeren, 9% dat zij daardoor niet zo energiezuinig kunnen bouwen als ze willen, 6% dat ze snoeien in de afwerkingskwaliteit en 2% dat zij hun woonproject zelfs uitstellen.

De enquête bij de particulieren maakt alvast duidelijk dat de strengere kredietverlening en de budgettaire beperkingen die daaruit voortvloeien, in ieder geval een daling van de woningbouwactiviteit tot gevolg hebben.

Prioriteiten voor nieuwe Vlaamse regering

In haar woonnota voor de nieuwe Vlaamse regering heeft de VCB dan ook de volgende prioriteiten naar voor geschoven:

  • de onverkorte handhaving van de woonbonus, met name voor nieuwbouw en renovatie;
  • aangepaste kredietvoorwaarden voor hypothecaire leningen voor energiezuinige woningen in de vorm van langere looptijden en een kleiner eigen aandeel;
  • een uitbreiding van het toepassingsgebied voor de verzekering gewaarborgd wonen omdat die extra dekking geeft voor wie een energiezuinige woning wil verwerven.

Deze maatregelen zijn van cruciaal belang om de almaar energiezuinigere nieuwbouw betaalbaar te houden. De Vlaamse bevolking zal de komende vijf jaar fors blijven stijgen. Enkel als nieuwbouw betaalbaar blijft zullen de bijkomende woningen tot stand komen die de toenemende Vlaamse bevolking nodig heeft. Die bevolking zal de komende vijf fors blijven stijgen.