Doorzoek volledige site
28 juni 2014 | SIMON SCHREURS

Nieuwe stimulansen voor markt van zonneboilers in Wallonië dankzij verhoogde premie

De voorbije jaren was de markt voor zonneboilers in Wallonië in elkaar gezakt. De belangrijkste reden was dat er na het wegvallen van de belastingvermindering in 2011 geen compenserende reactie was vanuit de Waalse Overheid. Sectorassociatie Belsolar trok aan de alarmbel waarna het Waalse Gewest besliste de premies te verhogen.

Betere terugverdientijd

Op 24 april jl. besloot de Waalse gewestregering de premies voor de installatie van een zonneboiler te verhogen. Tot nu toe bedroeg die premie 1500 euro voor een installatie met tussen de 2 en 4 m² thermische zonnecollectoren. Die premie wordt nu voor bestaande woonhuizen opgetrokken tot 2500 euro. De consument kan ook nog rekenen op 200 euro per extra m²  thermische zonnecollector. Het totale bedrag kan echter nooit hoger zijn dan 6000 euro en mag nooit meer dan 50% van de totale factuur bedragen. Hiermee zou de gemiddelde terugverdientijd voor een zonneboiler teruggebracht worden tot minder dan 10 jaar.

Memorandum Belsolar

In maart jongstleden overhandigde Belsolar, de sectorassociatie van verdelers van thermische zonne-installaties, een memorandum waarin ze de Waalse overheid nogmaals wees op het feit dat het huidige premiestelsel niet meer voldeed aan de behoeften van de consument. De markt van zonneboilers was hierdoor de voorbije jaren in elkaar gezakt. Dit had tot gevolg dat steeds minder aannemers een Soltherm-erkenning aanvroegen. Op die manier was er een negatieve vicieuze cirkel ontstaan met een dalende vraag en aanbod tot gevolg. Van de nieuwe verwarmingsinstallaties ging het in 2013 slechts in 0,5 % van de gevallen om een zonneboiler. Die ingezakte markt had tot gevolg dat steeds minder aannemers hun SOLTHERM-erkenning aanvroegen of verlengden. In vergelijking met 2012 zijn er momenteel 60 % minder erkende installatiebedrijven.

In zijn memorandum riep Belsolar de Waalse beleidsmakers op het huidige premiestelsel te versterken. De milieuwinst en de milieu-efficiëntie (rendement per m²) van zonneboilers ten opzichte van andere hernieuwbare energiebronnen ligt immers aanzienlijk hoger. Voor de gebruiker is de investeringskost echter zwaarder. Zonder een versterking van de ondersteunende maatregelen door de overheid zou de consument geneigd zijn te opteren voor hernieuwbare energiebronnen met een lagere milieu- efficiëntie maar een snellere terugverdientijd. Dit zou – aldus Belsolar- een afremmende werking hebben op de doelstellingen van het Waalse en Europees klimaatbeleid.

Daarnaast wees de associatie ook op het economisch belang van de premies voor de tewerkstelling en economische zekerheid binnen de sector. De sector van zonneboilerinstallateurs was een dynamische en snel groeiende sector. Deze dynamiek was echter de voorbije twee jaren volledig stilgevallen.

GERELATEERDE DOSSIERS