Doorzoek volledige site
29 juni 2014

AR-TUR zoekt gerealiseerde projecten rond het thema Wonen

De regio van de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK)

In 2014 presenteert AR-TUR, het centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen, een Architectuurkaart Wonen voor de regio Kempen. Daarvoor is AR-TUR nog op zoek naar projecten. De architectuurkaart past in een reeks die AR-TUR maakt om architectuur in de Kempen onder de aandacht te brengen. Eerder verscheen al een architectuurkaart voor Turnhout en binnenkort presenteert AR-TUR een editie met projecten van de Turnhoutse School.

Op de geplande Architectuurkaart Wonen neemt AR-TUR recente architectonische projecten op rond het thema ‘wonen’. AR-TUR nodigt architecten en andere betrokkenen uit om woonprojecten van bijzondere architecturale kwaliteit in te zenden die gerealiseerd zijn in de periode sinds 2000 in de regio Kempen. Het centrum moedigt daarbij expliciet de inzending aan van innovatieve woonprojecten, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, als alternatief voor de verspillende ruimteconsumptie, collectief wonen, vermenging van functies en/of vernieuwende woonzorgconcepten. Maar ook bijzondere particuliere woningen zijn welkom.

Voor de architectuurkaart zal een selectiecommissie een beperkt aantal projecten kiezen. De Architectuurkaart Wonen wordt gratis verspreid in de Kempen, onder meer via diensten Toerisme en cultuurcentra, om hiermee een breed publiek te bereiken. Daarnaast heeft AR-TUR de ambitie haar online architectuurgids (databank) de komende jaren verder te vernieuwen en te actualiseren. Hiervoor zal eveneens een selectie van de ingezonden projecten worden gebruikt.

Inzenden

U kunt uw projecten insturen via een online formulier.

Praktische richtlijnen

  • Selecteer de meest innoverende en bijzondere projecten te selecteren. In principe is er een maximum van 5 in te zenden projecten per bureau.
  • De projecten moeten gerealiseerd zijn na 2000. Ook projecten die op dit moment gebouwd worden en binnenkort opgeleverd, kunnen eventueel worden toegevoegd.
  • Voornamelijk projecten rond het thema Wonen in de regio Kempen zijn interessant. Concreet betekent dat de regio aan van de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK), zoals te zien op bijgevoegde kaart. De projecten kunnen gerealiseerd zijn door ontwerpers van binnen of buiten de regio, uit binnen- of buitenland.

Deadline

Alle inzendingen moeten via het online formulier uiterlijk vrijdag 11 juli 2014 in het bezit va n ARTUR zijn.