Doorzoek volledige site
30 juni 2014 | JOHANNES VAN CAUWENBERGHE

Architectencongres: het vraagstuk van de demografische groei

Kristiaan Borret

De bevolking groeit het snelst in de stad en dat is een trend die zich de komende decennia zal blijven doorzetten. Op het Architectencongres van NAV pleitte Kristiaan Borret, ex-Stadsbouwmeester en gastdocent aan de Universiteit Gent, voor stadsvernieuwing. In het aansluitend panelgesprek stelde Marc Dillen van de Vlaamse Confederatie Bouw echter dat we, om wonen betaalbaar te houden, nieuwe percelen moeten blijven ontwikkelen. 

Donderdag 5 juni vond het Tweede Architectencongres plaats in de Handelsbeurs in Gent. Het congres was georganiseerd rond twee perspectieven: samenwerken in bouwteams en het vraagstuk van de demografische boom. Twee vorige artikels waren gewijd aan het eerste perspectief. Vandaag zullen we het hebben over het vraagstuk van de demografische boom.

 

Stadsvernieuwing

Voor Kristiaan Borret is verdichting een kwestie van stadsvernieuwing. “Ik pleit ervoor verdichting te onderzoeken en daar creatief in te zijn,” zegt hij in onderstaand filmpje. Als er woningen bijkomen moeten er nieuwe voorzieningen komen binnen het bestaande weefsel met zijn versnipperde eigendomsstructuur. Er moet ruimte gezocht worden voor kinderopvang, scholen, speelpleinen, sportinfrastructuur, basiswinkels, containerparken, enzovoort. Want zij moeten garanderen dat die nieuwe stedelijke ruimten kwaliteitsvolle leefomgevingen worden, aldus Borret.

“Ik vind dat we vooral moeten nadenken over waar we dat doen,” vertelt hij in het filmpje. Zijn boodschap is duidelijk: sommige gemeentes zullen meer lasten moeten dragen dan andere. Stadsvernieuwing houdt volgens Borret een selectieve verdichting van bepaalde randstedelijke gebieden in, en met name in de 20ste eeuwse gordel. “Ik vind dat we dat op een stadsregionale manier moeten doen, en dat we dat in de 20ste eeuwse gordel rond de centrumsteden moeten doen – daar waar er goeie verbindingen zijn, daar waar er verdichtingsmogelijkheden zijn, daar waar er voorzieningen nabij zijn. Dat is een duurzame vorm van verdichting.”

 

Aanspreken van juridisch beschikbare bouwgrond

Marc Dillen reageerde op Borrets voorstel om met stadsvernieuwing de bevolkingsgroei op te vangen. Hij stelde dat we de komende jaren nieuwe percelen moeten blijven aanspreken indien we wonen betaalbaar willen houden.

“Wij als bouwsector, als Confederatie Bouw, staan daar volledig achter," zegt de directeur-generaal. "Maar zelfs als de stadsvernieuwingsprojecten die nu opgestart zijn, zouden verdubbelen, zou het nog heel lang duren vooraleer we daar realisaties van zien (minstens tien jaar), en zelfs dan zal het aantal bijkomende woningen onvoldoende zijn om de bevolkingsgroei op te vangen. Vandaar dat wij als Confederatie Bouw erop uit zijn om in te zetten op een combinatie van maatregelen. Enerzijds inderdaad renovatie, verdichting, stadsvernieuwingsprojecten. Maar langs de andere kant pleiten we ook om de juridische voorraad aan bouwgronden die er nog zijn, op een slimme manier in te vullen, zodanig dat we de bevolkingsgroei op een betaalbare manier kunnen huisvesten.”