Doorzoek volledige site
30 juni 2014 | JOHANNES VAN CAUWENBERGHE

Wienerberger stelt pilootproject De Duurzame Wijk voor

Illustratie | De Duurzame Wijk
Werfbezoek De Duurzame Wijk Illustratie | De Duurzame Wijk
Projecttoelichting De Duurzame Wijk Illustratie | De Duurzame Wijk

In april 2014 gingen de werken voor De Duurzame Wijk in Waregem van start. De voltooiing is gepland voor eind 2015. Met dit innovatieve pilootproject ontwikkelt Wienerberger de standaard om duurzaam en kostenoptimaal te bouwen, zonder in te boeten aan wooncomfort en esthetiek. Het betrokken bureau is Wielfaert Architecten. 

Het project werd toegelicht 26 juni in de showroom van Wienerberger in Kortrijk. Voorafgaand aan de presentaties was er verwelkoming met ontbijt voorzien. Ilse Vandewiele van bouwheer en aannemer Eribo gaf kort de motivatie weer om het project op poten te zetten. Naast de drijvende kracht Wienerberger gaf ook Tim Wielfaert van Wielfaert Architecten een korte weergave van hun insteek in het project. Nadien werden de genodigden op een werfbezoek rondgeleid, gevolgd door een zakenlunch.

 

De duurzaamheidsparameters van BREEAM

Elke stap in het bouwproces wordt voorafgegaan door een nauwkeurige afweging van de economische, ecologische en sociale criteria. Van de inplanting over het watergebruik tot het bouwbudget en een verantwoord nabuurschap, niets wordt aan het toeval overgelaten.

Om het duurzame karakter van de oplossingen te evalueren en valideren, wordt de duurzaamheidsmeter BREEAM ingezet. Daarmee wordt het project stap voor stap op de voet gevolgd, van ontwerp tot oplevering. Na de oplevering volgt een continue en intensieve monitoring van de diverse duurzaamheidsparameters. Op die manier wil Wienerberger bijdragen tot een grotere kennisopbouw over duurzaam verdicht wonen.

 

Duurzaamheid: een duidelijk afgelijnd begrip in De Duurzame Wijk

Voor het concept van De Duurzame Wijk heeft Wienerberger zich gebaseerd op een objectieve en duidelijk afgelijnde set van criteria.

Inplanting en mobiliteit. De wijk vormt een inbreidingsproject in het centrum van Waregem, zodat er geen vrije ruimte voor moet wijken. Openbaar vervoer en voorzieningen zijn binnen wandel- of fietsbereik. In de woningen is mogelijkheid tot thuiswerk. Fietsstallingen zetten aan tot gezond en dankzij de inplanting ook verkeersveilig trappen.

Materiaalgebruik. Er wordt gebouwd met duurzame keramische materialen die lokaal worden geproduceerd met natuurlijke grondstoffen uit de omgeving, een lange levensduur hebben en dan ook over de nodige ecolabels beschikken. Dat zijn met name de Porotherm binnenmuursteen, de Eco-brick gevelsteen, de Koramic kleidakpan en Wienerberger kleiklinkers voor de beperkte bestrating.

Lage woonkosten. De massieve constructie in keramische materialen heeft een lange levensduur en vergt een minimaal onderhoud. Dankzij de luchtdichte en goed geïsoleerde Laag Energie+  buitenschil is er nog slechts een beperkte hoeveelheid energie nodig voor verwarming. Die energievraag wordt kostenoptimaal ingevuld met hernieuwbare energie uit PV-panelen. Het woonerf en de gemeenschappelijke buitenruimte zijn onderhoudsvriendelijk. Het drinkwaterverbruik wordt beperkt, onder andere door een maximale recuperatie van het regenwater, mogelijk gemaakt door de hellende daken en het gebruik van waterbesparende toestellen.

Haalbare kostprijs. Vergeleken met de huidige norm van E60, opgelegd door de epb-regelgeving, is de meerprijs voor de woningen beperkt. Dat resultaat werd geboekt door een slim en uiterst compact ontwerp onder een hellend dak, door de woningen te koppelen en een doordachte keuze te maken voor de hernieuwbare energie.

Comfortabel wonen. Alle woningen genieten een uitstekend thermisch en akoestisch comfort en een gezond binnenklimaat dankzij de ademende buitenschil. Oververhitting is nagenoeg uitgesloten dankzij het architectuurconcept. De woningen zijn toegankelijk voor iedereen met een tijdelijke of blijvende beperkte mobiliteit. Het sociale samenleven wordt bevorderd zonder te raken aan de privacy van elk gezin dat beschikt over een privétuin.

Grondgebruik en biodiversiteit. De zeven gekoppelde woningen nemen slechts een beperkte ruimte in beslag, wat het aandeel van de grondprijs in het bouwbudget doet dalen. De verharde oppervlakte blijft beperkt tot wat echt noodzakelijk is. Het behoud van een groenzone komt de biodiversiteit ten goede.

 

Betaalbaar duurzaam bouwen kan

De woningen hebben uiteindelijk een meerkost van ongeveer 6% in vergelijking met woning die aan de norm voldoen. In tien jaar tijd is die kost echter terugverdiend via premies en lagere energiekost. Bovendien is het waardebehoud groter.

Het belangrijkste nu is dat goed ingespeeld wordt op de vraag. “Hoe kunnen we een BEN-woning bouwen op een traditionele manier?” vroeg Tim Wielfaert van Wielfaert Architecten. De voornaamste conclusies waren dat er geïnvesteerd moest worden in de bouwschil, dat collectieve systemen verkiesbaar waren boven de individuele, en dat, naar de toekomst toe, een beleid wenselijk is dat collectieve participatie in energiezuinige installaties stimuleert. De investeringskost in hernieuwbare energie kan op die manier losgekoppeld worden van de investering in de woning, en over de tijd verdeeld.

Wienerberger toont met De Duurzame Wijk aan dat betaalbaar duurzaam bouwen kan, op voorwaarde dat er geclusterd wordt en ingezet wordt op de schil.

 

Meer info: www.deduurzamewijk.be