Doorzoek volledige site
08 juli 2014 | STÉPHANIE ROMANS

Prijs Publieke Ruimte 2015 legt focus op water

De winnaar van de prijs Publieke Ruimte 2014 was RivierPark Maasvallei Illustratie | RivierPark Maasvallei
De winnaar van vorig jaar lijkt nu een voorbode voor de speciale aandacht voor water. Illustratie | RivierPark Maasvallei, E. Christis

Steunpunt Straten roept op om projecten in te zenden voor prijs en het jaarlijkse praktijkboek Publieke Ruimte. Steden, gemeenten, ontwerpbureaus en private ontwikkelaars kunnen allemaal meedoen door recente projecten in te schrijven. Dit jaar is er speciale aandacht voor projecten waarin water een belangrijke plaats heeft.

Het praktijkboek Publieke Ruimte is een referentiewerk voor het vakgebied. Een onafhankelijke jury bepaalt welke inzendingen zullen worden opgenomen in het praktijkboek 2015. Alle inzendingen komen tevens in aanmerking voor de prijs Publieke Ruimte 2015.

Ruimte voor water

Nieuw dit jaar is de bijzondere aandacht voor projecten die aandacht hebben voor water. Het kan bijvoorbeeld gaan om waterfronten, fonteinen, recreatief water of duurzame wijken. In het voorjaar van 2015 staat er een congres Publieke Ruimte gepland met als thema ‘ruimte voor water’. Bij voldoende inzendingen overweegt de organisatie een aparte onderscheiding voor het beste ‘waterproject’. Projecten die geen bijzondere nadruk leggen op het aquatische blijven echter welkom.

Zowel private als publieke opdrachtgevers kunnen hun projecten inzenden. Ook producenten en leveranciers kunnen een project waaraan zij hebben meegewerkt inschrijven. De belangrijkste voorwaarden waar het moet voldoen zijn enerzijds de situering in België en anderzijds de projectrealisatie na 1 januari 2010.

Voor meer details over de voorwaarden voor inzending kunt u terecht op de website van Steunpunt Straten.

GERELATEERDE ARTIKELS