Doorzoek volledige site
13 juli 2014 | SIMON SCHREURS

Corrosie Antwerpse KBC-toren vraagt om harde maatregelen

De KBC-toren op de Schoenmarkt in Antwerpen wordt aan een grondige gevelrestauratie onderworpen. Steenmeijer Architecten en studiebureau Triconsult dragen de verantwoordelijkheid voor het ontwerp dat eind dit jaar verwezenlijkt moet zijn.

De restauratie bestaat hoofdzakelijk uit twee grote onderdelen.Ten eerste dient een actieve kathodische bescherming aangebracht te worden om de corrosie van de achterliggende staalstructuur een halt toe te roepen. Daarna volgt de restauratie van de gevelbekleding in witte natuursteen die – plaatselijk zwaar – beschadigd is door de corrosie van de staalstructuur.

Kathodische wat?

Kathodische bescherming is een onderhoudsmethodiek waarbij de corrosie van staal wordt gestopt. Dat gebeurt concreet door een beschermingssysteem dat primair bestaat uit een anode op of in de constructie aan te brengen. De anode wordt vervolgens aangesloten op het staal in de te beschermen delen dat zich vanaf het moment van activering van het systeem als een kathode gaat gedragen. In die toestand is het staal beschermd tegen de corrosiereactie die niet meer voorkomt. Met de toepassing van kathodische bescherming wordt beoogd de corrosie van de staalstructuur duurzaam te stoppen en op die manier het onderhoud op lange termijn tot een minimum te beperken.

Primeur in de Belgische bouwsector

De grootste uitdaging voor de ontwerpers bestond erin een oplossing te vinden voor de corrosie van het ingebouwde staalskelet waardoor de gevelbekleding in witte natuursteen sinds de jaren 1960 telkens opnieuw beschadigd werd. Met behulp van een proefinstallatie werd de haalbaarheid van kathodische bescherming als oplossing voor de gevelproblematiek bevestigd en werd een specifiek en definitief ontwerp opgesteld voor de KBC-toren. De techniek van kathodische bescherming wordt overigens al langer toegepast bij zeeschepen, pijpleidingen en offshore platforms, maar met dit project wordt het in België voor de eerste keer op grote schaal toegepast bij de restauratie van een gebouw met een staalstructuur en bekleding uit natuursteen.

GERELATEERDE DOSSIERS