Doorzoek volledige site
05 augustus 2014 | KEVIN MOENS

Afschaffing Vlaams Bouwmeesterschap: graag uw mening hierover

De nieuwe Vlaamse regering Bourgeois I heeft besloten om de werking van de Vlaams Bouwmeester vanaf volgend jaar, als het mandaat van huidig Bouwmeester Peter Swinnen afloopt, niet meer verder te zetten. Dit besluit wordt op kritiek en onbegrip onthaald. Naar aanleiding van deze onverwachte beslissing brengt Architectura.be nu vrijdag een special omtrent (de afschaffing van) de Vlaamse Bouwmeester. Wilt u uw licht laten schijnen over deze kwestie? Twijfel niet en contacteer ons. 

Twee maanden terug publiceerde Architectura een kritische evaluatie van de huidige invulling van het Vlaams bouwmeesterschap. Uit gesprekken met een aantal architectenbureaus was immers gebleken dat er bij een deel van het architectenkorps een onvrede leefde over de huidige gang van zaken. Het Bouwmeesterschap zelf stond in dit artikel echter niet ter discussie. Dat de functie van de Vlaams Bouwmeester zou ingekanteld worden in de administratie, hield niemand voor mogelijk. In de plaats komt “een comité van vijf experts dat het middenveld moet vertegenwoordigen om beter in te kunnen spelen op de wensen van de markt”.

De toekomstige tenietdoening van het mandaat weekte uit verschillende hoeken al heel wat reacties los. Critici stellen vragen bij wat bedoeld wordt met “het architecturale middenveld”. Architectuur mag niet gebaseerd worden op naakte cijfers en technische kwesties, schrijft architectuurcriticus Christophe Van Gerrewey in De Standaard. Wivina Demeester, die mee aan de wieg stond van de Vlaams Bouwmeester, zei in het Radio 1-programma "De ochtend" dat de afschaffing van het bouwmeesterschap een verlies voor Vlaanderen zou betekenen.

Deze en nog vele andere reacties leest u nu vrijdag uitgebreid in de extra nieuwsbrief van Architectura.be. Wilt u uw ei kwijt over de afschaffing van het Vlaams Bouwmeesterschap? Twijfel niet en contacteer ons via johannes@architectura.be