Doorzoek volledige site
06 augustus 2014 | JOHANNES VAN CAUWENBERGHE

Persreacties afschaffing Vlaams Bouwmeester

Er vloeit heel wat inkt over de voorgestelde hervorming van de dienst Vlaams bouwmeester. De bouwmeester en zijn team zouden vervangen worden door een college van expert-architecten onder bevoegdheid van ruimtelijke ordening en mee aangesteld door het architecturaal middenveld. We nemen de draad op waar we gebleven zijn. Voor eerdere reacties, zie ons artikel Eerste reacties op afschaffing Vlaams Bouwmeester.

Opmerkelijk is dat Open Vld zich tegen een regeerakkoord dat ze zelf mee ondertekend heeft uitspreekt. “‘Vanuit cultureel oogpunt kan ik de afschaffing van de Vlaams Bouwmeester alleen maar betreuren’, zegt minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) in De Standaard. 05/08

Eveneens in De Standaard, vraagt Koen Van Synghel retorisch “Wie wil de Vlaams Bouwmeester wél weg?” In een snedige bewoording hekelt hij de beslissing om van de Bouwmeester “de zoveelste praatbarak” te maken, koppelt haar terug aan de regeringsverklaring en wijst op tegenstrijdigheden. 02/08

Enkele dagen voordien zag Marc Dubois in de afschaffing van de Vlaamse Bouwmeester nog een overwinning van de N-VA. Hij betreurt de beslissing. In het artikel in Knack geeft hij ook een kroniek van het Bouwmeesterschap. 28/07

Een soortgelijke reactie lezen we in het stuk van Eric Rinckhout, cultuurredacteur van De Morgen. Volgens hem zet het afschaffen van de Vlaamse Bouwmeester de deur open voor kwaliteitsloze architectuur. "De afschaffing van het Bouwmeesterschap is niets minder dan een vrijgeleide om weer te slopen, te bouwen en te verkavelen wat en waar men wil. Zonder correcties, zonder pottenkijkers, zonder luis in de pels

Het internetplatform GentCement lijstte in een gedocumenteerd stuk de verwezenlijking op van de Vlaams Bouwmeester, onder de noemer “de stempel van de Vlaamse Bouwmeester op de Gentse architectuur en stedenbouw”. 30/07

Aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk karakteriseert Piet Messiaen de Vlaams Bouwmeester in De Standaard als “een strenge procedureleider, legde eigen accenten, gaf ruimte voor overleg en respecteerde de beslissingsbevoegdheid van de bouwheer”. 29/07

Schrijfster Kathleen Vereecken in De Standaard stelt zich minder behoudsgezind op dan andere voorstanders en stelt voor om meteen een Belgische Bouwmeester aan te stellen. “Wat een gouden kans voor de nieuwe federale regering, die we hopelijk binnenkort zullen hebben: de kans om de blunder van de Vlaamse regering goed te maken door een federaal Bouwmeester aan te stellen.”  01/08

Wederom in De Standaard schrijven de hoofden van de Vlaamse architectuuropleidingen, Hilde Heynen, Dag Boutsen, Rob Cuyvers, Pieter Uyttenhove, Dirk Janssen, en Ine Wouters, heeft de Vlaams Bouwmeester dan weer “de condities waarin jonge architecten hun carrière starten totaal veranderd.” 01/08

Positief over de beslissing, is de beroepsvereniging van de vastgoedontwikkelaars BVS. Volgens Olivier Carrette in Trends is het niet meer van deze tijd dat het advies van een enkele architect doorweegt bij het toekennen van een ontwerpopdracht. "Het is beter dat experts met een verschillende achtergrond adviseren over een project”, zegt Carrette. "Uiteraard moet een gebouw mooi zijn, maar er is meer. Ook de kostprijs van de bouw en het onderhoud moet worden bekeken.” 29/07

In De Standaard werd de kritiek op de afschaffing voor het eerst gebundeld (26/07). Daar verscheen ook de primeur (25/07) van Geert Sels waarmee het debat losbarstte.