Doorzoek volledige site
11 augustus 2014 | STÉPHANIE ROMANS

Colloquium 'Gebouwen in uitbating' concludeert: investeren in onderhoud loont

Veel volk op de officiële voorstelling Illustratie | Ingenium

We leven tegenwoordig in een wegwerpmaatschappij. Onze gebruiksgoederen hebben een korte levensduur en als ze stukgaan kopen we gewoon een nieuw exemplaar. Een belangrijke uitzondering op die regel is vastgoed: gebouwen staan er immers om te blijven. Door de lange levensduur van gebouwen worden echter steeds meer organisaties geconfronteerd met een verouderend patrimonium. Dat levert nogal eens vragen op over de optimale manier om ouder wordende gebouwen te onderhouden. Axa, Leasinvest en de Vlaamse Overheid organiseerden daarom op 5 juni 2014 bij Ingenium een colloquium rond gebouwen in uitbating.

Investering terugverdienen

Uit het colloquium kwam naar voren dat met name de steeds strenger wordende wetgeving en de nieuwe manieren van werken de uitbating van gebouwen sterk beïnvloeden. Toch blijkt het meestal voordeliger om extra investeringen te doen om de staat van het gebouw te verbeteren. Door in te zetten op energiezuinige maatregelen kunnen de investeringen zichzelf bovendien terugverdienen. Dat levert bovendien een win-winsituatie op voor zowel de eventuele huurder als de eigenaar-investeerder. De energiekost van een opgewaardeerd gebouw ligt immers een stuk lager dan die van een gebouw van vijftien jaar oud.

Wat is goed onderhoud?

Reden genoeg dus om gebouwen goed te onderhouden. Al bleek tijdens het rondetafelgesprek dat het niet eenvoudig is om vast te stellen wat goed en wat slecht onderhoud nu precies inhoudt. Niettemin kan de staat van een installatie en zodoende ook het onderhoud gecontroleerd worden.

Tijdens een audit wordt een referentiepunt vastgesteld waarna het onderhoud wordt opgevolgd. Voor die opvolging maakt men gebruik van zogenaamde kritieke prestatie-indicators, kortweg KPI’s. De doelstellingen die de KPI’s stellen op het gebied van bijvoorbeeld comfort of energieverbruik kunnen later geëvalueerd worden.