Doorzoek volledige site
20 augustus 2014 | KEVIN MOENS

Inschrijven voor I2C-Awards kan nog tot en met 27 augustus

De zorgsector heeft meer dan ooit nood aan creatieve ideeën.  Dit jaar organiseert beursorganisator Probis in het kader van de beurs Healthcare de zevende editie van de innovatiewedstrijd I2C. Hebt u ook een origineel idee bedacht voor de zorgsector? Tot en met 27 augustus kan u zich kandidaat stellen voor één van de fel begeerde I²C-awards.

Open voor iedereen

Zorg- en bouwconcepten zitten in een wervelende beweging van vernieuwing en onderzoek.  De beste ideeën, experimenten en toepassingen komen hierbij vaak vanuit het werkveld zelf of ontstaan op de tafel van gedreven architecten of adviseurs.  De zorginnovatieprijs I²C speelt hierop in en wil iedereen uit de zorgsector laten delen in de alom aanwezige creativiteit. 

De wedstrijd staat daarom open voor iedereen: (interieur)architecten, ingenieurs, aannemers, het personeel en de beheerders van een zorginstelling die een innovatie ingevoerd hebben of een idee uitgewerkt hebben dat klaar is om geïmplementeerd te worden of een frisse oplossing hebben bedacht voor een dagelijks probleem. Alle innovatieve ideeën die het comfort, de leefbaarheid of de duurzaamheid van een zorginstelling ten goede komen en die rechtstreeks te maken hebben met de bouw, de inrichting en de uitrusting van een zorginstelling (ziekenhuizen, ouderen- en gehandicapteninstellingen, psychiatrische instellingen,…) komen in aanmerking.

Deelname is volledig gratis. Het inschrijvingsformulier kunt u hier downloaden. Het ingevulde formulier bezorgt u samen met enkele foto’s of een filmpje aan Probis via mail (info@probis.be) of via post (Probis, T.a.v. Mevr. Leen Ermgodts, Acaciastraat 8, 2440 Geel).

Voor de organisatie van deze wedstrijd werkt Probis nauw samen met de Bond van Vlaamse Architecten, ORI (de Overkoepelende Organisatie van Raadgevende Ingenieurs), met Redactiebureau Palindroom en met verschillende mediapartners die de nodige ruchtbaarheid zullen geven aan de wedstrijd en aan de verfrissende ideeën.

 

Drie categorieën: Concept, Tools en Industry

De I²C-inzendingen worden onderverdeeld in drie categorieën. I²C Concept focust op architecten met vernieuwende ontwerpen van zorginstellingen. Het gaat hierbij dus om totaalconcepten die in hun geheel het comfort, de sfeer, de huiselijkheid en de duurzaamheid van de ruimte ten goede komen. Voor I²C Tools gaan de organisatoren op zoek naar specifieke hulpmiddelen of vondsten die het verblijf van de bewoners of het werk van het personeel vergemakkelijken. Ten slotte is er I²C Industry. Deze categorie staat open voor innovaties van bedrijven. Voor elke categorie wordt er een publieksprijs en een prijs van de vakjury uitgereikt.

In september worden de geselecteerde projecten voorgesteld op de website en kan het publiek via online stemmen bepalen wie de publieksprijzen wint. Stemmen kan ook op de Healthcare, die loopt van 1 tot en met 3 oktober in de Brussels Expo (paleizen 7 en 11). De geselecteerde ideeën zullen op de beurs tentoongesteld worden. De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 3 oktober.

 

Meer info over de wedstrijd: www.i2c.be

Meer info over de beurs: http://www.health-care.be/