Doorzoek volledige site
07 september 2014 | FREDERICK DAENEN

Ingenium waakt over herinrichting servicestation Texaco met Suntrackers

De servicestations van Texaco, gelegen aan de E40 te Drongen, ondergingen in 2013 een vervanging. De dienstenzones inclusief omgevingsaanleg kregen een herinrichting. Ingenium ontwierp binnen dit project alle technische installaties die bij zo'n servicestation horen. Het bedrijf waakte erover dat de in wedstrijdfase gestelde ambities betreffende duurzaamheid gerealiseerd zouden worden. Deze ambities zijn verbonden aan een door Ingenium begeleide certificatie BREEAM very good, naar eigen zeggen uniek voor een servicestation.

Om de gestelde ambities te realiseren zijn op het vlak van energie onder andere volgende maatregelen genomen: de installatie van een warmtekrachtkoppeling en de plaatsing van PV-cellen op Suntrackers.  De energie die wordt geleverd door deze PV-cellen wordt in eerste instantie gebruikt om snelladers voor elektrische wagens te voeden. Per station is er nu 1 DC lader en 1 AC lader geplaatst met de mogelijkheid om dit in de toekomst verder uit te te breiden.

Twee Suntrackersystemen

Per tankstation zijn twee Suntrackersystemen geïnstalleerd met een vermogen van 10,29kWp per systeem. Het totaal vermogen aan zonnepanelen bedraagt dus 20,6 kWp per station. De montage structuur volgt de zon van oost naar west onder een variabele hoek afhankelijk van de stand van de zon en creëert hierdoor een aanzienlijke meeropbrengst t.o.v. klassieke montagesystemen. Met deze zonnepanelen tracht Texaco 25.000 kWh groene stroom per jaar op te wekken per tankstation.

Daarnaast beschikt elk tankstation ook over een warmtekrachtkoppeling met een vermogen van 30kWe. Deze installatie wekt gelijktijdig warmte en elektriciteit (kracht) op. De warmte die bij de aanmaakt van elektriciteit vrij komt gaat niet verloren maar wordt lokaal nuttig gebruikt voor de verwarming van de gebouwen. Hierdoor beschikken de gebouwen van Texaco over een performante verwarmingsinstallatie én wordt elektriciteit nuttig op de site gebruikt.

GERELATEERDE DOSSIERS