Doorzoek volledige site
12 september 2014 | STIJN SCHUTYSER

Archieven op orde

Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa), de afdeling van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) die werkt rond erfgoed over het ontwerp van de omgeving, organiseert op 22 oktober een workshop op Interieur Kortrijk rond privéarchieven en -collecties over design.

Tips, tricks en advies

Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa), een expertisecentrum voor erfgoed over architectuur en design, daagt ontwerpers en producenten uit om zorg te dragen voor hun archief. Met de steun van Design Vlaanderen geeft het Centrum tips rond ordenen, verpakken en digitaal archiveren in de Geef vorm aan uw archief! workshop. De workshop stipt algemene zaken aan, maar biedt op verschillende momenten ook advies op maat aan. Het doel is om hedendaagse ontwerpers en producenten de reflex bij te brengen om goed voor hun archief te zorgen. Moderator Griet Pauwels voert gesprekken over het belang van designarchieven en -collecties, onder meer met een ontwerper, een restaurateur en een onderzoeker. Als boegbeeld van de campagne werd er voor Maarten van Severen gekozen, wiens archief bewaard wordt in het Stadsarchief van Gent en sinds vorig jaar online ontsloten is.

Gratis of aan halve prijs

De toegang tot de workshop is gratis, maar voor toegang tot de beurs Interieur Kortrijk moet wel betaald worden. Echter ontvangen de eerste honderd personen die zich inschrijven voor 13 oktober een toegangskaart voor de beurs aan halve prijs. De toelichtingen door CVAa worden zowel in de voor- als in de namiddag gegeven, wat bezoekers de kans geeft om 's voormiddags langs te komen en 's namiddags de beurs te bezoeken, of andersom.