Doorzoek volledige site
16 september 2014 | KEVIN MOENS

Generatie Y lanceert Open Oproep voor behoud kwaliteiten Team Vlaamse Bouwmeester

Naar aanleiding van de Vlaamse Bouwmeesterkwestie kropen enkele jonge Vlaamse architecten en stedenbouwkundigen in hun pen. In een Open Oproep ijveren ze bij de beleidsmakers voor een deelname van generatie Y aan een transparante en open discussie over de toekomst van het Vlaams Bouwmeesterschap. 

Generatie Y motiveert de Open Oproep als volgt: “Met deze brief willen wij – enkele Vlaamse architecten en stedenbouwkundigen van de jongste generatie – onze stem laten horen over de aangekondigde hervorming van het Team Vlaams Bouwmeester. Onze generatie heeft de beginjaren van de instelling niet van dichtbij meegemaakt en al zeker niet de ruimschoots beklaagde jaren die eraan vooraf gingen. Wat wij wel kunnen vaststellen, net zoals de rest van Vlaanderen, zijn de recente internationale successen die zijn gestimuleerd door het Team Vlaams Bouwmeester. Op architecturaal vlak zijn wij bij wijze van spreken opgegroeid met het idee van een Vlaamse Bouwmeester. Het is dan ook vanzelfsprekend dat het hervormen van zo'n vaste waarde in onze architectuurpraktijk ons verontrust en ons aanzet om ook onze kaarten op tafel te leggen.”

 

Open Oproep van Generatie Y

Hieronder publiceren we de eerste paragraaf van de Open Oproep. De volledige Open Oproep kunt u hier integraal raadplegen.

“Vijftien jaar lang vormden de verschillende Vlaamse Bouwmeesters en hun teams steeds een onafhankelijk en neutraal aanspreekpunt voor architecten, stedenbouwkundigen, en landschapsarchitecten en waren ze een motor voor innovatieve instrumenten als de Open Oproep, Pilootprojecten, Labo Ruimte, etc. Bijna twee decennia later kunnen we stellen dat deze instrumenten een zichtbaar en overduidelijk positief effect hebben gehad op het Vlaamse architecturale en stedenbouwkundige landschap.

De keuze van de huidige regering om het op internationaal niveau geprezen en goedwerkende ambt van de Vlaamse Bouwmeester op de helling te zetten en te vervangen door een team van vijf deeltijdse expert-architecten – vanaf nu ondergebracht in de dienst Ruimtelijke Ordening – doet dan ook veel vragen rijzen. Verliest de Vlaamse Bouwmeester binnenkort zijn politiek neutrale positie? Wordt hierdoor een voortzetting van de kritische bijdragen die het Team Vlaams Bouwmeester de voorbije periode leverde aan de Vlaamse bouwcultuur onmogelijk gemaakt? We waren de afgelopen weken getuige van een publiek debat waarbij dergelijke vragen rezen en waarin het wij-zij denken – door gebrek aan informatie – domineerde.

De jongste generatie architecten kwam tijdens dit debat tot nu toe in mindere mate aan bod. Wij maken ons zorgen dat het ambitieuze kader waarbinnen we sinds kort werkzaam zijn, als een kaartenhuis in elkaar zal storten. Een hoofdreden om net hier in Vlaanderen, een regio met een unieke bouwcultuur binnen Europa, een eigen architectuurpraktijk uit te bouwen zou hierdoor vervallen. Als toekomstige gesprekspartners van het vernieuwde Team Vlaams Bouwmeester, leggen wij met deze brief onze aandachtspunten openlijk op tafel. In vier synthetiserende punten geven we hierbij onze voorwaarden voor het toekomstige beleid rond de bevoegdheden van de Vlaamse Bouwmeester. Voorbij het protest, willen we een hand uitsteken en een constructief gesprek aangaan over de toekomstige hervormingen.”

Lees hier verder.