Doorzoek volledige site
24 september 2014 | STIJN SCHUTYSER

Ruimtelijke ontwikkeling als antwoord op sluiting Ford Genk

Op woensdag 1 oktober 2014 leggen Ruimte Vlaanderen en Maat-ontwerpers in een lezing in het C-mine cultuurcentrum in Genk uit hoe ruimtelijke onderzoeken bijdragen aan een dynamisch Genk en Centraal Limburg.

Nieuwe kansen creëren

Limburg roept tal van initiatieven en projecten in het leven om zich te wapenen tegen de economische gevolgen van de nakende sluiting van Ford Genk. Het Territoriaal OntwikkelingsProgramma (T.OP) Centraal Limburg is daar een voorbeeld van. T.OP Limburg maakt ruimtelijke koppelingen tussen deze vernieuwende economische activiteiten en mikt op een strategisch gestuurde ruimtelijke ontwikkeling. Ruimte Vlaanderen en het Team Vlaams Bouwmeester hebben twee bureaus aangesteld: het Belgische Maat-ontwerpers en het Nederlandse ZUS. Deze bureaus deden beiden onderzoek naar de ruimtelijke potenties voor een economische relance van Limburg. Aan de hand van ontwerpend onderzoek inspireerden ze de vernieuwing die beoogd wordt in het Vlaamse ruimtelijk beleid.

Lezing op passende locatie

In samenwerking met het Hasseltse Architectuurwijzer geven Maat-ontwerpers en Ruimte Vlaanderen op woensdag 1 oktober meer uitleg over het onderzoek en de ruimtelijke potenties in Limburg. De lezing wordt georganiseerd in het C-mine cultuurcentrum in Genk en gaat van start om 20u15. De inkom bedraagt 7 euro en reserveren kan door een mail te sturen naar c-minebezoekersonthaal@genk.be.