Doorzoek volledige site
25 september 2014 | STIJN SCHUTYSER

Studio Klein Brabant breidt woonzorgcentrum uit

Het bestaande woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw in Bornem wordt uitgebreid met met 43 kamers voor bewoners en een dagverzorgingscentrum op het gelijkvloers. De uitbreiding is ontworpen door Studio Klein Brabant, geholpen door studiebureau DLV Belgium.

Technische aspecten

De uitbreiding betreft het bouwen van drie nieuwe niveaus op een driehoekig perceel aan de noordzijde van het bestaande woonzorgcentrum. Er komen een nieuwe gebouwen met respectievelijk een tweede, derde en vierde verdieping met een verbinding tussen op de verdiepingen. De drie nieuwe volumes worden ingeplant op de site, rekening houdend met perspectieven, doorzicht van omliggende gebouwen en straten en de afstand tot het bestaande wzc. Door de verbinding tussen de drie gebouwen ontstaat op elk niveau een grote belevenisruimte voor de bewoners.

Uitdagingen en troeven

Er zijn echter uitdagingen te overwinnen met de bouw van de uitbreiding. Zo moet er een intens programma gerealiseerd worden op een compacte bouwsite, en is de aansluiting met het bestaande wzc en de stedelijke integratie van de volumes in de omgeving niet vanzelfsprekend. De bedachte oplossing hiervoor is de graduele afbouw van de woonvolumes van vijf naar vier naar drie bouwlagen, wat zorgt voor een betere aansluiting met de bouwhoogte van de omgeving. De nieuwbouw heeft evenwel een extra troef: rond de drie bovenvermelde volumes en de centrale belevenisruimte worden de gevels als een doorlopende huid gespannen die het hele complex omvat.  Deze huid moet de gedachte van een doorlopend circulatiepatroon benadrukken.