Doorzoek volledige site
10 oktober 2014 | KARI FEYS

Ontwerpend onderzoek sluit eerste fase Labo XX af met congres

Illustratie | Toon Vanobbergem

Ontwerpteams BUUR, Palmbout urban planners, Maat ontwerpers en 51N4E sloten deze zomer hun ontwerpend onderzoek af over Antwerpse stadsgroei, verdichting en de 20ste-eeuwse gordel. Dit onderzoek gebeurde in het kader van Labo XX. Op 24 november organiseren de stad en het Vlaams Architectuurinstituut een vakcongres in de Singel om de resultaten van dit onderzoek met vakpubliek te bespreken.

Labo XX

Labo XX is een project van de stad Antwerpen dat de 20ste-eeuwse gordel rondom de stad onderzoekt op mogelijkheden voor opvang van de toekomstige stadsgroei. Door de snelle bevolkingsgroei van de laatste jaren, wonen vandaag al meer dan 500 000 inwoners binnen de stadsgrens. Daardoor groeit de behoefte aan bijkomende woningen, voorzieningen en werkplekken. Via een ontwerpend onderzoek met ontwerpteams BUUR, Palmbout urban planners, Maat ontwerpers en 51N4E, onderzoekt Labo XX waar en op welke manier de stad deze nieuwe ontwikkelingen kan opvangen. Omdat het gebied binnen de Singel dreigt dicht te slibben, kijkt de stad hiervoor in de eerste plaats naar de 20ste-eeuwse gordel.

Congres

Elk van de vier ontwerpteams benaderde het gebied en de opdracht vanuit een eigen invalshoek. De verschillende mogelijkheden voor de discussie over stadsgroei, verdichting en de 20ste-eeuwse gordel komen ter sprake op een vakcongres. Op 24 november bespreken de stad Antwerpen en het Vlaams Architectuurinstituut de resultaten van het ontwerpend onderzoek met een breed vakpubliek op een vakcongres in de Singel. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor inschrijven op de website van het Vlaams Architectuurinstituut. Het inschrijfgeld voor de hele dag bedraagt dertig euro. Lunch en de receptie zijn hierbij inbegrepen. Iedere deelnemer ontvangt bovendien een exemplaar van de publicatie: Labo XX. Kiezen voor de 20ste-eeuwse gordel.