Doorzoek volledige site
16 oktober 2014 | KEVIN MOENS

Onduidelijkheid troef rond regelgeving aanwezigheidsregistratie voor architecten

Illustratie | Bart Degrande

NAV, de grootste Vlaamse architectenorganisatie, vraagt om de invoering van de boetes voor de niet-correcte toepassing van de elektronische aanwezigheidsregistraties uit te stellen. Vanaf 1 oktober loopt de proefperiode immers af, en zijn boetes mogelijk. De architectenorganisatie vraagt dan ook om een snelle evaluatie van de huidige wetgeving.

De toepassing van de regelgeving is voor architecten echter nog hoogst onduidelijk. Bovendien bewijst de voorbije proefperiode van 6 maanden dat ook de aannemers, die verantwoordelijk zijn voor het ter beschikking stellen van een registratiesysteem op de werf, onvoldoende voorbereid zijn. Bovendien moet de wetgeving sociale fraude tegengaan. NAV vindt het echter niet opportuun om daarom ook architecten mee in het bad te trekken. 

Iedereen die actief is op werven waarvan de totaalfactuur groter is dan 800.000 euro, moet sinds 1 april 2014 vooraf elektronisch geregistreerd worden.  De verplichting geldt voornamelijk voor aannemers, maar ook voor de architect is de registratie een verplichting indien hij of zij tot de bouwdirectie behoort (= iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor rekening van de opdrachtgever zorgt draagt voor het ontwerp of controle op de uitvoering van het bouwwerk.) Met deze maatregel wil de overheid de sociale fraude op werven aanpakken. NAV vindt het echter niet opportuun dat in dit kader ook architecten mee in het bad zijn getrokken. Een spoedige evaluatie van deze nieuwe regelgeving dringt zich dan ook op.

Er zijn een resem mogelijkheden om de aanwezigheid elektronisch te registreren. Zo is er een toepassing op de website van de RSZ.  Er is een gateway-systeem, d.w.z. via een laptop op de werf en bedrijven kunnen ook een eigen badge- en registratiesysteem uitwerken.  Maar ook registratie via smartphone of tablet behoort tot de opties. Er zijn dus heel wat mogelijkheden om zich te registreren. 

 

Te vroeg dag voor effectieve invoering

Sinds de invoering op 1 april 2014 was echter een proefperiode van kracht, waarin er nog geen sancties werden uitgedeeld. Vanaf woensdag 1 oktober kunnen aan het niet naleven van het systeem echter ook boetes verbonden worden.  Nu blijkt dat noch de verantwoordelijke aannemers, noch de technologie, noch de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voldoende zijn voorbereid op de toepassing van de regelgeving.

Ook bij architecten heerst er nog veel onduidelijkheid. NAV hield in juni een aantal infosessies rond de elektronische aanwezigheidsregistratie. Architecten stelden er tientallen vragen, waarvan vele tot op vandaag nog niet duidelijk zijn beantwoord. Voor een effectieve invoering van het registratiesysteem is het dan ook nog te vroeg dag.  De RSZ zou tegen het eind van de maand nog aanpassingen maken aan haar eigen registratiesysteem na tal van problemen, hetgeen tevens aantoont dat het systeem niet sluitend is en onvoldoende klaar voor definitieve lancering.  NAV vraagt dan ook om de proefperiode te verlengen tot het systeem afdoende getest is en de onduidelijkheden de wereld uit zijn.