Doorzoek volledige site
28 oktober 2014 | KEVIN MOENS

Net Niet: Gevangeniscomplex Haren (Studiebureau Boydens)

Wim Boydens van Studiebureau Boydens gunt ons een blik op het ontwerp van het Gevangeniscomplex in Haren. "Met Studiebureau Boydens namen we deel deelname in het consortium Strabag-Sodexo met architecten Architecture Studio (Parijs) en CONIX RDBM Architects," vertelt Boydens. Studiebureau Boydens stond in voor de volledige uitwerking van het totale technisch en energetisch concept, met de nadruk op duurzaamheid, energetische performantie, gebruiksprofielberekening en in situ aanwending van hernieuwbare energieopwekking.

Wat hield de opdracht in?

De Regie der Gebouwen lanceerde de DBFMO-competitie voor de conceptualisering en het ontwerp van een nieuw gevangeniscomplex in Haren, goed voor 1200 gedetineerden. Met Studiebureau Boydens namen we deel deelname in het consortium Strabag-Sodexo met architecten Architecture Studio (Parijs) en CONIX RDBM Architects.

Studiebureau Boydens stond in voor de volledige uitwerking van het totale technisch en energetisch concept, met de nadruk op duurzaamheid, energetische performantie, gebruiksprofielberekening en in situ aanwending van hernieuwbare energieopwekking.

 

Wat waren volgens u de sterke punten van uw ontwerp?

Het concept werd onderbouwd met dynamische simulaties van de energiegebruiken van het gevangenisdorp, de hernieuwbare opwekking in situ door middel van een PV- en zonnethermisch veld en een geothermische opwekking van warmte en koude.

De verdeling van de thermische energie door middel van een lagetemperatuur warmte- en hoge temperatuur koudenet werd eveneens gemodelleerd om een eenduidig zicht op de netverliezen, hulpenergie en opwekkingsrendementen te bekomen.

Een simulatieteam werd door Boydens opgestart en geleid waarin de afdeling consulting van Boydens en experts van de onderzoeksinstellingen KULeuven en Thomas More alle energiestromen in de thermische netten doorsimuleerden met behulp van TRNSYS, Designbuilder en Modelica.

Een hernieuwbaar aandeel van 75% werd bekomen voor de thermische opwekking ten behoeve van ruimteverwarming, aanmaak sanitair warm water en gebouwkoeling.

Na drie selectierondes werd het globale ontwerp een eervolle tweede plaats toebedeeld.

 

Welk bureau heeft de wedstrijd uiteindelijk gewonnen?

het consortium Cafasso-Denys, met BURO II & ARCHI + I, M&R studiebureau ( dat na toewijzing vervangen werd door VK). 

 

Wat waren de sterke punten van dat ontwerp?

Het winnende ontwerp spitste zich zeer sterk toe op het dorpaspect, vertoonde een zeer lage kostprijs, wat garant stond voor een sterke verhouding prijs-architecturale kwaliteit

 

Kan u de keuze van de jury begrijpen?

het ontwerp van BURO II & ARCHI + I was in eerste fase zeer sterk uitgewerkt, zeker wat betreft vorm en inhoud van het architecturaal concept, en verdiende op basis van die fase als winnaar te worden uitgeroepen. De jury heeft evenwel beslist niet te gunnen en een tweede fase te laten volgen, een beetje eigenaardig.

Na die tweede fase, waarin alle partijen veel diepgaander de duurzaamheid (een niet onbelangrijk criterium) dienden te becijferen, optimaliseren en omschrijven, is de ernst van de jurering evenwel niet evenwichtig te noemen in verhouding tot het werk dat in die fase werd opgelegd. Het criterium energetische duurzaamheid werd immers als niet-beoordeelbaar beschouwd, gezien dit door de verschillende partijen met verschillende diepgang werd benaderd, en de jury niet in staat was deze verschillende benaderingen correct te beoordelen.

Bijzonder jammer van het geleverde werk. Maar we zijn een goede verliezer... That’s life.