Doorzoek volledige site
07 november 2014 | STIJN SCHUTYSER

Pilootproject Wilrijk mikt op éénwording

De uitbreiding van het Wilrijkse bouwblok ‘Ter Hoogte’ is een pilootproject van de architecten Kersten Geers David Van Severen, Bureau Bas Smets, Bas Princen, Milica Topalovic en Bart Verschaffel in het kader van een toekomstig masterplan voor de wijk. Studiebureaus 3E, Daidalos Peutz en Buro Move dragen ook hun steentje bij. Er wordt vooral op een éénwording gemikt: door middel van het wegelnetwerk en de verbinding van de publieke ruimtes in het blok voor zachte-weggebruikers verkrijgt het blok een eenduidige identiteit.

Gevaarlijk

Het bouwblok ‘Ter Hoogte’ is tegelijk slachtoffer en dader van de huidige, gevaarlijke toestand. Het bestaande groen binnenin het blok gunt alle omwonenden een aangenaam uitzicht, maar is tegelijk een uitnodiging voor oneigenlijk gebruik. Slechts een kwart van de open ruimte binnenin is toegankelijk. Het bestaande hart biedt geen weerstand, en zeker niet tegen ongeoorloofd sluipverkeer. Daardoor is het momenteel gevaarlijk of zelfs onmogelijk de Dokter Veeckmanslaan over te steken, wat er voor zorgt dat het blok opgedeeld blijft.

 

Eénwording

De ingreep op de Dokter Veeckmanslaan kan van het hele Wilrijkse bouwblok een verkeersveilige omgeving maken. De hoofdrol van het project is echter weggelegd voor de grondgebonden woning, die het bestaande bouwblok zou moeten verdichten, vergroenen en toegankelijker maken. Daarnaast moeten een netwerk van informele paden en een park met gedeelde functies voor de hele wijk het bouwblok strakker verbinden, waarbij de verkeersveiligheid verhoogd wordt.

Aandacht voor groen

Er is veel aandacht voor groen: het bestaande bos wordt waar mogelijk bewaard, zodat het oppervlaktewater makkelijker in de bodem kan dringen en er wordt een verharde zone voor fietsers en voetgangers voorzien. In een later stadium zal er ook een collectieve verwarmingseenheid ter grootte van een klein huis voorzien worden.