Doorzoek volledige site
17 november 2014 | KEVIN MOENS

Net Niet: Monica Bouw Zorghotel UZ Antwerpen-AZ Monica (SVR-ARCHITECTS)

Ontwikkel een zorghotel met 70 kamers. Naar aanleiding van die opdracht kroop SVR-ARCHITECTS achter de tekentafel, samen met LAVA-architecten. Na een intensief wedstrijdverloop ging uiteindelijk een ander bureau met de bloemen lopen. Het ontwerp van het Monica Bouw Zorghotel in Antwerpen van SVR ARCHITECTS vindt u daarom terug in de categorie Net Niet. 

Wat hield de opdracht in?

De vzw UZA Monica wilde op de hoek van het terrein van UZA te Edegem een zorghotel ontwikkelen met 70 kamers. De opdrachtgever gebruikte bewust de term zorghotel en niet de wettelijke term herstelverblijf. Hiermee gaf de opdrachtgever duidelijk aan dat de gebruiker zich opgenomen moet voelen in een hotel.

 

Wat waren volgens u de sterkte punten van uw ontwerp?

Wegkijkend van de ziekenhuissite geeft vooral de zuidzijde een boeiend en rustig uitzicht op het agrarisch gebied. Deze landschappelijke relatie moet bijdragen tot het herstel of voorbereiding op de ziekenhuisopname van de klant. De contextuele voorwaarden leiden tot een lineaire positionering van de kamers als een slanke sliert die zich sierlijk op de rand van het bouwterrein vlijt. Aan de ziekenhuiszijde domineren de uitgestrekte parkeervelden aan de noordzijde van de bouwplaats. Dit is minder geschikt voor de inplanting van de kamers zelf maar wel interessant om alle ondersteunende (gemeenschappelijke) functies in te planten. Deze organisatie leidt tot een slank dynamisch gebouw waar de kamers zich openen naar het vergezicht aan de buitenrand van het bouwterrein en waar de gemeenschappelijke functies als een ruggengraat de hotelkamers zullen bedienen. Op deze manier kunnen we de twee uiterste condities optimaal benutten; kamers gericht naar het rustige landschap met in de rug de optimale ondersteuning van het ziekenhuis. Er wordt gebruik gemaakt van thermisch gedreven klimatiseren (koelen en verwarmen gebruikmakend van warmte). Deze warmte wordt onder meer gehaald uit zon en restwarmte. Om deze energieën te kunnen capteren, worden er thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen geplaatst.

 

Welk bureau heeft de wedstrijd uiteindelijk gewonnen?

Ibens-Van Laere-EGM architecten-LLOX architecten-Bureau PARTNERS

 

Wat waren de sterke punten van dat ontwerp?

De inschrijver heeft een schijnbaar eenvoudig volume ontpopt tot een intern goed doordacht concept. Er is duidelijk nagedacht over de hotelfunctionaliteiten, rationaliteit van de oppervlakten, interconnectiviteiten  enz. Er is duidelijk ook veel ruimte voorzien voor zorgfuncties en gezonde ontspanning. Door restaurant en terras op de eerste verdieping te brengen, creëert men een mooi uitzicht naar de overliggende groenzone, over het verkeer heen en beperkt men tegelijk de inkijk van buitenaf.

GERELATEERDE DOSSIERS