Doorzoek volledige site
17 november 2014 | JEROEN SCHREURS

Architectuurcafé: Stad en Water

Stad aan het water: Lamot te Mechelen Illustratie | 2011 Lamot Mechelen

Dit najaar organiseert BvA twee Architectuurcafés, ontmoetingsmomenten waarop telkens één aspect van het stedelijk metabolisme in de kijker staat. Op 25 november vindt het eerste café plaats over het thema ‘Water’, met lezingen van Sylvie van Damme en Luc Wallays, gevolgd door een debat.

Sylvie Van Damme bespreekt waarom we de wateropgave op systeemniveau moeten oplossen, met een geïntegreerde aanpak op basis van water- en landschapssystemen. Ze is geografe, ruimtelijk planner en doctor in de Stedenbouw en Ruimtelijke Planning aan de Hogeschool Gent. Luc Wallays, afgevaardigd bestuurder van Studiegroep Omgeving, gaat dieper in op de rol van water binnen ecosystemen in de stad. De klimaatwijziging en de principes van duurzaamheid leiden ertoe dat er voor water meer plaats in de stad moet worden gemaakt. Daarnaast zijn veel gemeenten en steden zich bewust geworden van de stedelijke (recreatieve) kwaliteiten dat water bewoners en bezoekers kan bieden.


Het Architectuurcafé sluit af met een debat tussen Sylvie van Damme, Luc Wallays en Gust Van Thillo, departementshoofd Stedelijke Infrastructuur van de stad Mechelen