Doorzoek volledige site
21 november 2014 | KEVIN MOENS

NAV reageert op beleidsnota Kris Peeters

Illustratie | Fotograaf: Bart Degrande.

Federaal minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters wil de verzekering beroepsaansprakelijkheid verplicht maken voor alle bouwpartners. Dat staat te lezen in zijn beleidsnota, die Peeters gisteren in het parlement verdedigde. “Zo’n verzekering komt enkel maar ten goede van de consument. Wij juichen dit initiatief dan ook toe,” aldus NAV. “Bizar genoeg is dit op vandaag enkel voor de architect bij wet verplicht. Het Grondwettelijk Hof oordeelde nochtans in 2007 al dat dit een discriminatie betekent ten aanzien van de architect.”

Al sedert 1985 is de verzekering voor architecten een deontologische verplichting. Sinds 2006 is ze tevens wettelijk opgelegd. De verplichting geldt echter enkel voor de architect en niet voor andere actoren in de bouw. Het Grondwettelijk Hof oordeelde in 2007 dat dit een discriminatie betekent ten aanzien van de architect. Het vernietigde de verplichting niet, maar riep de wetgever op ook andere actoren in de bouw zo’n verzekering beroepsaansprakelijkheid bij wet op te leggen.

 

Architecten draaien vaak op voor in solidum-veroordelingen

Het NAV is uiteraard voorstander van die verzekering. De consument is op die manier immers beter beschermd. Maar er is een probleem als enkel de architect verzekerd is. Doordat rechtbanken in vele gevallen ‘in solidum’ veroordelen (architecten, samen met de aannemer), moet de architect toch vaak voor de volledige vergoeding van de tegenpartij instaan wanneer de aannemer in faling is gegaan. Bovendien verhogen de polisbedragen van de verzekering van de architect door dit hogere risico.

De verplichting uitbreiden naar álle bouwpartners zal volgens NAV zorgen voor een aansprakelijkheid die correcter verdeeld is over de verschillende bouwpartners. Die juridische constellatie zal zorgen voor een betere responsabilisering van die verschillende partners, en dus van een betere bescherming van de consument.

 

Snel stappen zetten voor overlegde oplossing

Het NAV is dan ook blij dat Kris Peeters nu initiatief neemt. “Het arrest van het Grondwettelijk Hof dateert al van 2007. Een aanpassing van de wet moet er nu dan ook snel gaan komen. In 2011 lag hierover zelfs een wetsvoorstel op tafel in de Senaat, maar dit bleef zonder gevolg. We hopen dan ook dat Kris Peeters nu snel stappen zet, en houden ons ter beschikking voor constructief overleg,” aldus nog NAV.

Een aantal verzekeraars – Protect samen met Euromaf – kondigden eerder dit jaar al actie aan dit dossier. Zo overwegen ze om de federale overheid te dagvaarden als ze geen gevolg geeft aan het arrest.