Doorzoek volledige site
22 november 2014 | JEROEN SCHREURS

Desinteresse voor dakisolatie niet alleen een kwestie van kostprijs

Dakisolatie Unilin
Dakisolatie Unilin
Binnenzicht woonkamer met dakisolatie

Een op de vijf Vlaamse daken is nog niet geïsoleerd, en toch daalde de jongste twee jaar het aantal aanvragen voor een dakisolatiepremie. Reden voor de nieuwe minister van Energie Annemie Turtelboom om aan te kondigen dat ze binnenkort de premies schrapt. Ze wil zo de Vlamingen aanporren tot actie en een nieuwe subsidieregeling uitwerken. Uit een recent onderzoek van de isolatiedivisie van UNILIN blijkt dat dakisolatie geen prioriteit is. Andere budgettaire prioriteiten zijn natuurlijk een belangrijke factor, maar andere zaken spelen een even grote rol in die beslissing. Veronique Mattheeuws van UNILIN, division insulation: “Naast de budgettaire keuzes remmen ook de onduidelijke wetgeving en het gebrek aan kennis over isolatiematerialen de Belgen af.”

Enquête en rondetafelgesprek

UNILIN onderzocht de aarzeling om te investeren in isolatie in een enquête bij 500 Belgen. Hun conclusie was drieledig. De financiële stimuli zijn onvoldoende, maar ook de wetgeving voor dakisolatie moet veel eenvoudiger. Daarbij komt nog dat veel mensen hun weg niet vinden in het isolatie-doolhof. Sensibilisering en heldere communicatie van de overheid ontbreekt. Naar aanleiding van de enquête organiseerde UNILIN een rondetafelgesprek met enkele autoriteiten in de sector, onder leiding van Eric Cloes, hoofredacteur van ‘Ik ga Bouwen’ en ‘Beter Bouwen en Verbouwen’. Onder andere Paul Steskens van het WTCB, Bjorn Mallants van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen en Steven Naessens, bestuurder van Dakwerken Naessens waren ook aanwezig.

 

Geen langetermijnvisie

Hun conclusie ligt in de lijn van het onderzoek: onduidelijke communicatie en een gebrek aan langetermijnvisie bij de overheid zijn de grootste boosdoeners. Mallants: “De overheid hanteert een steekvlampolitiek. Het ene jaar krijg je een premie voor dit, het andere jaar voor dat. Ze zou haar beleid over enkele jaren moeten doortrekken, zodat mensen hun weg vinden.”

De bestaande premies zijn echter ook niet bekend genoeg. Naessens: “De mensen kennen de premies en hun impact niet. We stelden recent op een beurs vast dat een groot deel van de bezoekers van oordeel waren dat al die premies al in 2012 waren weggevallen. De bevolking weet niet dat een groot deel ervan nog altijd bestaat.”

 

Veel technische vragen

Volgens Veronique Mattheeuws veroorzaakt de technische kant van het verhaal ook veel kopzorgen. “Zeventig procent van de ondervraagden vindt het moeilijk om de meest geschikte isolatie te vinden en velen weten niet welk product het meest milieuvriendelijk is. Dan moet je ook nog andere factoren mee in rekening nemen. Is het materiaal bijvoorbeeld gemakkelijk te plaatsen? Fouten bij de uitvoering halen de isolatiewaarde immers sterk naar beneden. En hoe dik moet de isolatielaag zijn? Polyurethaan neemt bijvoorbeeld maar een derde van de oppervlakte van andere producten in, wat ruimte bespaart. Je moet dus niet enkel naar materiaalkeuze kijken, maar naar het totaalplaatje.” Een panellid heeft dezelfde bemerking: “Mensen denken dat hun dak goed geïsoleerd is wanneer er 10cm glaswol in zit. Maar ze beseffen niet dat eenzelfde dikte in een ander materiaal beter isoleert.”

 

Moeilijk om voor te financieren

De derde factor die gegadigden tegenhoudt is financieel. Mattheeuws: “Dakisolatie neemt een hap uit het budget, de meeste mensen kunnen dat niet voorfinancieren. We merken bijvoorbeeld dat veel mensen wachten om hun aannemer te betalen tot ze de premie hebben gekregen. Als je dan, zoals bij de Vlaamse Renovatiepremie, de terugbetaling regelt via de belastingen van de volgende drie jaar en dus niet op het moment zelf, haken die mensen af.”

 

“Werk aan de winkel”

Die financiële stimuli zijn echter minder belangrijk dan een heldere wetgeving. Daar hebben de fabrikanten nood aan. Mattheeuws: “De overheid zou isolatie moeten verplichten bij renovaties en een langetermijnvisie ontwikkelen én aanhouden. Dat is ook enige manier waarop België de EU2020-norm van energie-efficiëntie kan halen. Er is dus werk aan de winkel.”

GERELATEERDE DOSSIERS