Doorzoek volledige site
26 november 2014 | KEVIN MOENS

Jaarlijks 700 ton minder CO2 uitstoot op Jubelparksite dankzij warmtekrachtkoppeling

De site van het Jubelpark groepeert meerdere historische gebouwen die vanuit een centrale stookplaats met aardgasketels worden verwarmd. Het jaarlijkse energieverbruik van dit enorme complex is hoog (16 GWh) en resulteert in een jaarlijkse factuur van ca. € 750.000  (excl. btw). De stookplaats werd uitgebreid met een installatie voor warmtekrachtkoppeling (wkk). De energiefactuur zal hierdoor een stuk lager uitvallen en de CO2-uitstoot zal afnemen met zo’n 700 ton per jaar.

Een win-win partnership

Dit project is het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen de Regie der Gebouwen, de musea op de Jubelparksite (Jubelparkmuseum, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Autoworld, Legermuseum) en Sibelga en betekent een win-win operatie voor iedere partner. Sibelga stond in voor de levering van de wkk-installatie en neemt het beheer op zich. 

De Regie der Gebouwen en de betrokken musea stelden de nodige lokalen ter beschikking aan Sibelga om er haar installatie in te plaatsen.

Sibelga, de distributienetbeheerder voor elektriciteit in Brussel, heeft de warmtekrachtkoppeling gedimensioneerd en gefinancierd. Na een openbare aanbestedingsprocedure werden alle werken toevertrouwd aan Cofely Services, dat ook 10 jaar lang zal instaan voor de exploitatie (garantieverplichting voor een optimaal rendement) en het onderhoud van de installatie. Sibelga betaalt het gasverbruik, staat in voor de dagelijkse opvolging van de prestaties van de wkk. Ze blijft eigenaar van de installatie en van de geproduceerde stroom.

De opgewekte warmte-energie wordt geïnjecteerd in het verwarmingssysteem van de gebouwen en dekt zo'n 50 % van de behoeften. De musea van de Jubelparksite betalen minder voor deze energie dan wat die zou kosten als die door de bestaande stookplaats werd geproduceerd (klassiek verwarmingssysteem).

 

Voordeel voor de betrokken musea en de Regie der Gebouwen

De wkk-installatie is goed voor een jaarlijkse besparing van ca. 80.000 € (excl. btw) op de energiefactuur, en dit gedurende 10 jaar. Dit betekent een vermindering met zo’n 10% van de globale verwarmingsfactuur, zonder bijkomende kosten of investering voor de Regie der Gebouwen of de betrokken musea.

Gedurende de ganse looptijd van het contract met Sibelga (ongeacht de evolutie van de energieprijzen) zal de warmte geleverd via de wkk steeds goedkoper zijn dan deze geproduceerd oor de stookplaats van het complex.

 

Voordeel voor SIBELGA

 Sibelga blijft eigenaar van de geproduceerde elektriciteit die ze terug injecteert in haar distributienet als gedeeltelijke compensatie voor de verliezen op dit net. Ze valoriseert tevens de opgewekte warmte die door haar partner aan voordelige voorwaarden kan worden gebruikt. Als beloning voor de vermeden CO2-uitstoot krijgt Sibelga gewestelijke subsidies in de vorm van groenestroomcertificaten.

 De contractuele leveringstermijn van 10 jaar stemt overeen met de afschrijvingstermijn van de installatie en met de termijn tijdens dewelke er gewestelijke subsidies worden toegekend via het mechanisme van de groenestroomcertificaten.

 

Ingenieuze werken in beschermde gebouwen

De plaatsing van de wkk was geen gemakkelijke opgave voor Sibelga en Cofely Services want er mocht niet geraakt worden aan de structuur van het beschermde gebouw. Samen bedachten ze oplossingen voor de plaatsing van leidingen en kabels, de aansluiting van de installatie op het elektriciteitsnet, de aan- en afvoer van ventilatie- en verbrandingslucht, de verwijdering van uitlaatgassen, … en dit zonder te raken aan het historische patrimonium.

De werken begonnen in augustus 2013 en hebben zo'n 8 maanden geduurd. De wkk-installatie was dus gebruiksklaar bij de aanvang van het nieuwe verwarmingsseizoen begin oktober 2014. 

GERELATEERDE DOSSIERS