Doorzoek volledige site
02 december 2014 | JEROEN SCHREURS

NZEB-symposium ‘Passive and Beyond’ toont het pad naar energie-efficiëntie

NZEB-symposium Illustratie | NZEB

Anno 2014 is de bouwsector in volle transitie, want de energienormen worden alsmaar strenger. Passiefhuis-Platform vzw organiseerde daarom het jaarlijkse NZEB-symposium ‘Passive and Beyond’. Daar reikt het alle bouwactoren de grondstoffen aan om de transitie naar een energie-efficiënte aanpak van onze gebouwen te realiseren. Doorheen de hele dag kwamen verschillende thema’s aan bod, zoals ‘inspirerende renovaties’, ‘duurzame scholen’, ‘NZEB-facilitatoren’ en ‘nieuwbouw op grote schaal’. Michel De Paepe, voorzitter van Passiefhuis-platform: “Met dit symposium willen we mensen uitdagen om ambitieus te zijn en verder te gaan dan de regelgeving.”

Eerste passiefschool

Het luik over duurzame scholen opende met de eerste passiefschool van het gemeenschapsonderwijs in Etterbeek. Die opende in november 2012, en na twee jaar konden evr-architecten samen met Istema NV en 3E conclusies trekken uit de monitoring van het gebouw. Die monitoring was onderhevig aan een aantal kinderziektes. Verschillende CO²-sensoren waren bijvoorbeeld defect en de verwarming bleef werken, ook zonder warmtevraag. Kortom, de data waren niet betrouwbaar genoeg voor betrouwbare conclusies. Sinds een half jaar kan de installatie wel geëvalueerd worden en is er ruimte voor optimalisaties. Wat de sprekers, Johan Cré van Istema NV en Joerie Alderweireldt van 3E, wel konden benadrukken was de nood aan bewustmaking van de gebruikers en de specifieke eisen van scholenbouw. Alderweireldt: “Grondige isolatie van de polyvalente ruimte haalt weinig uit als de deuren van die zaal elke speeltijd wagenwijd openstaan. Dat kan ook moeilijk anders met een hoop spelende kinderen. Daarom willen we het belang van sassen benadrukken, die kunnen dat probleem opvangen. We ondervonden ook dat de ramen doortrekken tot aan de grond, populair bij veel architecten, nadelig is voor de isolatie van die ramen. Ze vertoonden immers al barstjes onderaan, veroorzaakt door spelende kinderen. Resultaat: het gas tussen de dubbele beglazing ontsnapt.”

 

Energieprestatiecontracten

De boodschap die Sven Wuyts van Factor4 voor het publiek had bij het thema ‘NZEB-facilitatoren’ was: “zet in op energieprestatiecontracten”. Het is belangrijk om te vrijwaren dat de beloofde energie- en comfortprestaties van geïnstalleerde toestellen ook werkelijk kloppen. Met een energieprestatiecontract kan je de uitvoerder de nodige incentives geven om dit ook te realiseren, bijvoorbeeld door in het contract ook het onderhoud en het energieverbruik mee op te nemen. Een ingenieur enkel vergoeden op basis van een percentage van de installatiekost is immers vragen om een dure installatie. Laat bijvoorbeeld het bedrijf warmte ‘verkopen’ aan de gebruikers voor een bepaalde prijs, terwijl het zelf instaat voor de kost van de energie-factuur. Hij zal dan inzetten op een zo zuinig mogelijke installatie. Re-commissioning past ook in dat plaatje. Laat de uitvoerder in een tweede fase terugkomen om kleine aanpassingen te doen om de werking te optimaliseren. Dat levert winst op voor de gebruiker én de uitvoerder. Sven Wuyts: “Mensen denken trouwens dat alle ‘low hanging fruits’, goedkope maatregelen die veel besparen, al overal geplukt zijn. Niets is minder waar: wij komen nog voldoende gebouwen tegen waar we makkelijk kunnen besparen bij zo’n optimalisatie. Lichtsensoren in de gang plaatsen bijvoorbeeld, of zelfs gewoon een aantal lampen verwijderen die niet nodig zijn voor een goede verlichting.”

Hieronder vertelt Michel De Paepe van Passiefhuis-Platform wat het doel is van dit NZEB-symposium.