Doorzoek volledige site
04 december 2014 | KEVIN MOENS

NAV eist recht van antwoord bij Tips & Advies Bouw

Illustratie | http://noakerlaw.com/

In het tijdschrift Tips & Advies Bouw van 12/11/2014 staat een artikel over de verzekering beroepsaansprakelijkheid voor aannemers. Daarin wordt volgens NAV nogal smalend gedaan over het recente wetsvoorstel dat dit ook voor hen verplicht wil maken. Stuitend vond het NAV de desinformatie en de kromme redeneringen. De organisatie eist een recht van antwoord. 

 Het artikel bevestigt volgens NAV de discriminatie van de architect, zoals ze door het Grondwettelijk Hof in 2007 werd vastgesteld.  Zo staat er in het artikel letterlijk te lezen: “Uw klant hoeft zich ook niet echt zorgen te maken als u zo geen specifieke polis heeft, omdat in de praktijk blijkt dat hij veel op die van zijn architect kan terugvallen.”

Tips & Advies Bouw pretendeert een onafhankelijk vakblad te zijn en wordt bovendien ook door veel architecten gelezen. NAV vindt het dan ooonverantwoord dat het blad dit wetsvoorstel afdoet als een te verwaarlozen bagatel waar niemand zich echt zorgen hoeft over te maken. Tips & Advies Bouw zou integendeel een centrale rol kunnen en moeten spelen in een volwassen debat over een wetsvoorstel dat uiteindelijk de gehele sector een dienst kan bewijzen.

 

NAV heeft daarom een recht van antwoord geëist dat de foute en tendentieuze informatie moet rechtzetten. NAV eist ook dat deze informatie in de volgende editie van het blad verschijnt. Hez recht van antwoord, opgesteld in samenspraak met verzekeringsmaatschappij AR-CO, kunt u hier integraal nalezen.