Doorzoek volledige site
05 december 2014

bOb Van Reeth en Christoph Grafe tijdelijke Antwerpse stadsbouwmeesters

bOb van Reeth en Christoph Grafe. Illustratie | Marco Mertens / Phile Deprez.

Het Antwerps stadsbestuur heeft vandaag bekend gemaakt dat bOb Van Reeth en Christoph Grafe worden aangesteld als tijdelijke voorzitters van respectievelijk de welstandscommissie en van de nieuwe A-commissie van de stad Antwerpen. 

Midden dit jaar startte de stad de procedure om een nieuwe stadsbouwmeester aan te stellen. Deze procedure wordt nu stopgezet. Maar het stadsbestuur wil met de aanstelling van Van Reeth en Grafe het belang van het stadsbouwmeesterschap onderstrepen en de continuïteit van deze rol verzekeren

Dit voorjaar besliste het Antwerps college een procedure op te starten om een nieuwe stadsbouwmeester aan te stellen. Recent werd duidelijk dat er maar één kandidaat overbleef voor de laatste fase van de procedure. Hierdoor kwam de vooropgestelde keuzemogelijkheid die door het college werd gevraagd in het geding. Daarom heeft het college de beslissing genomen om de lopende procedure stop te zetten.

Het college wil het stadsbouwmeesterschap behouden en voert nu een tussenoplossing in die de periode van de zoektocht naar mogelijke kandidaten overbrugt. Om de continuïteit te garanderen, besliste het college om met Van Reeth en Grafe twee tijdelijke voorzitters aan te stellen die respectievelijk de welstandscommissie en de nieuwe A-commissie (voor de grotere bouwprojecten in de stad) zullen voorzitten. Beiden nemen deze taak op voor een periode van één jaar, en dit in nauwe onderlinge samenwerking. Ondertussen zullen zij het stadsbestuur ook terzijde staan bij de opstart en het uitvoeren van een nieuwe procedure voor de keuze van een nieuwe stadsbouwmeester voor Antwerpen. 

Christoph Grafe neemt deze functie ten persoonlijke titel op en heeft voor deze periode een tijdelijke vermindering van zijn contract bij het Vlaams Architectuurinstituut gevraagd aan de raad van bestuur.