Doorzoek volledige site
08 december 2014 | KEVIN MOENS

BvA-Architectuurcafé Stad en Water in Mechelen

Crematorium Hofheide in Holsbeek naar ontwerp van Coussée & Goris en RCR Arquitectes; Landschapsontwerp door ontwerpbureau OMGEVING.

In de loop van het najaar organiseerde BvA met steun van de Vlaamse overheid twee architectuurcafés met als thema “Urban by Nature”.  Telkens werd een aspect van het stedelijke metabolisme behandeld om zo de ontwerpers inzicht te geven in het stedelijke ecosysteem. Het eerste architectuurcafé vond plaats op dinsdag 25 november  in congres- en erfgoedcentrum Lamot in Mechelen.

Doctor Sylvie Van Damme opende de avond  die was opgevat rond het deelaspect “stad en water” vanuit haar expertise als geografe en ruimtelijk planner. Vertrekkend vanuit de historische evolutie van het Vlaamse landschap analyseerde ze  onze regio als een netwerk van rivieren dat als één groot watersysteem functioneert. Binnen de huidige context van klimaatsverandering riep ze ontwerpers op tot een positieve benadering van de waterproblematiek op de verschillende schaalniveaus van het landschapsontwerp.  Termen als “waterrijk” moeten daarbij in de plaats komen van vooringenomen begrippen als “waterziek”. Nieuwe ontwerpen moeten rekening houden met stijgende waterspiegels, maar tegelijkertijd ook met de problematiek van uitdrogende landschappen. Veerkracht en adaptatie worden voor dr. Van Damme in de toekomst dé sleutelwoorden bij uitstek voor ontwerpers en ruimtelijke planners. Pas wanneer ontwerpen vertrekken vanuit aandacht voor de robuustheid en de flexibiliteit van het landschap in combinatie met aandacht voor aanverwante factoren zoals de menselijke activiteit, wordt het mogelijk om de klimatologische verandering duurzaam op te vangen.

 

Water

Hoe dat concreet kan gebeuren, werd nadien geïllustreerd door Luc Wallays van ontwerpbureau OMGEVING. Als landschapsarchitect en ruimtelijk planner toonde Wallays aan de hand van casestudies hoe OMGEVING interdisciplinair omgaat met water binnen de stedelijke context. OMGEVING beschouwt water steevast als een kwalitatieve schakel in het ruimtelijk ontwerp. Als ontwerpbureau kiezen zij resoluut voor een ecologische aanpak waarbij het water in elk ontwerp een unieke rol vervult, eigen aan de site die aangepakt wordt. Zo gebruikte OMGEVING bijvoorbeeld het regenwater als structurerend element bij de aanleg van de site rondom de Mechelse Dossinkazerne. Met de spiegelvijver in Averbode en het landschap rondom het crematorium in Holsbeek speelde het ontwerpbureau met betrekking tot de opvang van het regenwater dan weer eerder in op het contemplatieve karakter van water als esthetische verrijking voor de ruimte.  Het ontwerp voor de stuw in Geraardsbergen toonde tenslotte een meer technische benadering als basis van het landschapsontwerp.

 

Mechelse binnenstad

Gust Van Thilo, departemenstshoofd stedelijke infrastructuur van Mechelen lichtte aansluitend toe hoe water de voorbije jaren ook steeds meer aandacht kreeg in de Mechelse binnenstad. Gedempte vlieten werden er opnieuw opengelegd en gaven zo  de stad een nieuwe adem. Terwijl de stad zich vroeger afkeerde van een steeds vuiler wordende Dijle, zien we hoe het drijvende Dijlepad  over een lengte van bijna 600 meter wandelaar, toerist en toevallige passant een nieuw perspectief geeft op de historische binnenstad langs de gezuiverde rivier.

De overgang naar het afsluitende cafégedeelte werd gemaakt met een informeel debat waarin de deelnemers ervaringen en tips uitwisselden.  De creativiteit nam de bovenhand toen er ook luidop over watertaxi’s op de Dijle gedroomd werd. Er is volgens BvA duidelijk toekomst voor het water in de stad.

GERELATEERDE ARTIKELS