Doorzoek volledige site
09 december 2014 | KEVIN MOENS

Kandidatuurstelling voor conceptsubsidie Team Stedenbeleid mogelijk tot 9 januari

Onlangs heeft de Vlaamse Regering, op aangeven van Vlaams minister Liesbeth Homans, in het kader van de oproep 2014 naar stadsvernieuwingsprojecten, 6 conceptsubsidies goedgekeurd. Geïnteresseerde steden kunnen zich tot 9 januari kandidaat stellen voor een conceptsubsidie in 2015. 

Thuis in de Stad (het Vlaams stedenbeleid) van het Vlaams Agentschap voor Binnenlands Bestuur  streeft naar een duurzame samenleving. De stad is de motor van de samenleving, een plaats waar op innovatieve wijze oplossingen worden gevonden voor maatschappelijke uitdagingen. Het doel is een duurzame toekomst voor iedereen.

Met haar stadsvernieuwingsfonds investeert de Vlaamse Regering jaarlijks 12,56 miljoen euro in de realisatie van stadsvernieuwingsprojecten. De projecten moeten een kwaliteitsvolle en duurzame verandering in de stad of een wijk tot stand brengen. Het gros van de middelen gaat naar de financiering van de projecten zelf, maar elk jaar krijgen een zestal steden een conceptsubsidie waarmee ze de haalbaarheid van een project kunnen onderzoeken. Deze subsidie geeft de Vlaamse steden de kans om zich professioneel te laten begeleiden in de voorbereiding van duurzame en kwaliteitsvolle stadsvernieuwingsprojecten. De voorbije jaren investeerden veel Vlaamse steden op die manier in capaciteitsopbouw voor kwaliteitsvolle stadsvernieuwing.

 

De projecten die dit jaar een conceptbegeleiding krijgen zijn:

  • Aalst, Voormalige rijkswachtkazerne wordt een sociaal incubatiecentrum
  • Oostende, Verlaning van de A-10
  • Antwerpen, Spoor Oost Event Park-ing
  • Genk, Multiproductief netwerk kolenspoor
  • Gent, Muide - Meulestede
  • Lokeren, Stationsomgeving en Park ter Beuken

 

Oproep

Naar jaarlijkse gewoonte doet Team Stedenbeleid een oproep naar bureaus om zich kandidaat te stellen voor een conceptstudie. Gelet op de stijgende complexiteit van de aanvragen wordt de multidisciplinariteit van de conceptbegeleiding vrijwel een vanzelfsprekendheid. Vandaar dat Team Stedenbeleid bij de kandidatuurstelling eveneens een voorstel van multidisciplinair team verwacht.

In tegenstelling tot de vorige oproep (2013) waarbij een netwerkmoment werd georganiseerd met het oog op contacten en afstemmingen tussen de bureaus en de steden, verloopt dit jaar alles volledig digitaal. De 6 dossiers zijn uitgebreid te consulteren op de website www.thuisindestad.be. Naast het aanvraagdossier en de juryfiche vindt u er eveneens een synthesefiche van het regieteam en een blanco interesseformulier.

 

Kandidatuurstelling

Indien u geïnteresseerd bent om één of meerdere studies uit te voeren, verwacht Team Stedenbeleid hiervoor een volledig ingevuld interesseformulier (voor elk project een apart formulier). In dit formulier wordt gepeild naar uw motivatie, de competenties waarover u beschikt en/of welke expertises u wil samenbrengen met het oog op het samenstellen van een multidisciplinair team die de conceptstudie zal uitvoeren. Deze formulieren dient u uiterlijk tegen 9 januari 2015 om 17u te sturen naar dit adres: thierry.goossens@bz.vlaanderen.be. Vervolgens is het aan de steden om in het voorjaar 2015 de door hen gekozen multidisciplinaire teams met een offertevraag te contacteren.