Doorzoek volledige site
09 december 2014

Dakvensters? Nooit zonder isolatiekader!

Dakvensters? Nooit zonder isolatiekader! Illustratie | WTCB / CSTC

Bij de 'thermische isolatie van dakvensters' denkt het WTCB spontaan aan de prestaties van het raamprofiel, de tussenlaag en de beglazing. Toch vormt volgens het WTCB ook de continuïteit tussen de thermische dakvlakisolatie en het venster­element zelf een niet te verwaarlozen detail. 

Naar aanleiding van de huidige energieprestatie-eisen hebben producenten, aannemers en voorschrijvers het ontwerpdetail van de dakvensteromtrek herzien voor zowel nieuwbouw als renovatie.

Om de koudebrug tussen het venster en de draagstructuur zoveel mogelijk te beperken, bieden fabrikanten tegenwoordig geprefabriceerde isolatiekaders aan (doorgaans uit polystyreen) die bij hun specifieke product passen. Deze kaders worden op de werf gemonteerd, net voor de installatie van het venster tussen de raveelbalken. Deze kant-en-klare oplossingen krikken niet alleen de energieprestaties van het geheel op, maar verhogen ook het installatiegemak. Ze bestaan zowel voor 'klassiek' geplaatste vensters (zie schema 2) als voor ingebouwde vensters (zie schema 3).

De inbouwdiepte van het raamkader in het dakvlak kan vanuit energetisch oogpunt een invloed uitoefenen op de bouwknoop (zie tabel hiernaast). Bij de zogenaamde verzonken inbouwplaatsing is er immers een grotere continuïteit van de isolatie tussen het raamkader en het dakvlak. Ontwerpers kiezen dikwijls voor deze opstelling omdat het dakvlak mooi vlak blijft met minder uitstekende delen ter hoogte van de vensters.

Deze plaatsingsmethode heeft echter ook nadelen. Indien het venster dieper ingebouwd wordt, moet men bijzondere maatregelen treffen voor de afvoer van het regenwater en voor het tegenhouden van stuifsneeuw, stof en wind:
 

  • de dakhelling moet minstens 20° bedragen (in vergelijking met 15° bij een klassieke plaatsing)
  • de goten en druiplijsten bovenaan de vensteromkadering moeten, net als de slabben onderaan, zodanig geprofileerd worden dat ze waterstagnatie onmogelijk maken
  • men dient de kragen of slabben van de fabrikant te gebruiken om een goede verbinding te maken met het onderdak
  • de schuimprofielen die stuifsneeuw en stof moeten tegenhouden, dienen op maat gesneden te worden.

 

Lees dit artikel verder op de website van het WTCB

GERELATEERDE DOSSIERS