Doorzoek volledige site
16 december 2014 | HANNE GOOSSENS

Consumenten vertrouwen certificatielabels

Illustratie | PEFC Belgium
Illustratie | PEFC Belgium
Illustratie | PEFC Belgium
Illustratie | PEFC Belgium

In opdracht van PEFC International heeft het Duitse GfK een Global Consumer Survey uitgevoerd om te weten te komen welke mate consumenten van over de hele wereld certificatielabels eisen en vertrouwen. Algemeen secretaris van PEFC International Ben Gunneberg vindt de resultaten alvast positief.

13.000 personen ouder dan zestien jaar hebben de enquête ingevuld. Het gaat over mannen en vrouwen uit dertien verschillende landen . PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes) is het grootste boscertificatiesysteem ter wereld. Ze ijveren voor een bosbeheer dat tegelijk economisch leefbaar, milieuvriendelijk en sociaal gunstig is.

 

De resultaten                

Uit de resultaten blijkt dat de meerderheid van de consumenten (80%) wil dat bedrijven die materiaal leveren dat afkomstig is van duurzaam beheerde bossen, daarvoor een certificatielabel gebruiken. De ondervraagden vinden dat bedrijven moeten communiceren over hun verantwoorde bevoorrading door die labels op hun producten te plaatsen. Zestig procent van de bevraagden geeft aan dat de aankoopkeuze voor gelabelde producten een positief verschil kan maken voor de bossen in de wereld. Ongeveer een derde kijkt bij hun aankopen actief uit naar boscertificatielabels. Benn Gunneberg zegt blij te zijn dat consumenten de voordelen van boscertificatie erkennen.

Iets meer dan de helft van de consumenten vindt dat zulke certificatielabels het meest geruststellende bewijs zijn dat er rekening gehouden wordt met milieuvriendelijkheid en duurzame ontwikkeling. Ook het land van herkomst en het merk zijn hiervoor goede bewijzen.

De studie toont ook aan dat PEFC het wereldwijde boscertificatielabel is dat het meeste vertrouwen geniet, op de voet gevolgd door FSC (Forest Stewardship Council). Dat vindt Ben Gunneberg zeer positief. Hij is tevreden met het feit dat er zoveel vertrouwen is in het label en dat consumenten het PEFC-label aangeven als label dat hen toelaat verantwoord te consumeren. Gunneberg stelt dat het PEFC-label een reële toegevoegde waarde geeft aan het merk van een bedrijf. 

GERELATEERDE DOSSIERS