Doorzoek volledige site
16 december 2014 | KEVIN MOENS

Onderzoek naar intelligente energievoorziening in steden wint eerste IBPSA NVL Best Thesis Award

Op maandag 8 december 2014  werd de eerste IBPSA NVL Best Thesis Award 2014 uitgereikt in Leuven door prof Jan Hensen (TU Eindhoven), voorzitter van IBPSA NVL. Dit is een vereniging die een kwalitatieve uitoefening nastreeft van gebouwensimulaties, zowel in het onderzoek als de hedendaagse ontwerppraktijk. 

De IBPSA NVL Best Thesis Award (international building performance simulation association, zowel onderzoekers, ontwerpers als uitvoerende bedrijven kunnen zich kosteloos als lid aanmelden in IBPSA NVL via registratie op www.ibpsa-nvl.orgis een jaarlijks initiatief waarbij een eindwerk of afstudeerwerk dat een wezenlijke bijdrage levert aan het uitbreiden van de kennis in het gebied van de gebouwsimulatie, of een voorbeeldige aanwending van gebouwsimulatie inhoudt, in de prijzen valt. De prijs bestaat uit een geldsom van 500 euro. Door deze prijs wil IBPSA NVL het belang benadrukken van een goede kennis en toepassing van gebouwprestatiesimulatie.

.De laureaat van de allereerste IBPSA NVL Best Thesis Award is ir. Arnout Aertgeerts geworden met het eindwerk “Demand side management of the thermal flexibility in a residential neighborhood using a hierarchical market-based multi-agent system” dat hij succesvol indiende voor het behalen van de graad van Master in de ingenieurswetenschappen: energie aan de KU Leuven. Dit onder het promotorschap van prof Lieve Helsen en prof Dirk Saelens.

"In een helder en duidelijk geschreven werk levert de master thesis van Arnout Aertgeerts een excellente bijdrage aan het onderzoek rond intelligente energievoorzieningen in steden," aldus de jury.  De jury was lovend over de sterk uitdagende en vooruitblikkende onderzoeksvragen en de indrukwekkend breedmultidisciplinaire aanpak van dit onderzoek waarbij een simulatiemodel ontwikkeld werd dat met behulp van een marktgestuurd multi-agent regelsysteem thermische energieopslagvaten en de thermische massa in woningen (TES) gaat op- en ontladen en zo een belangrijke bijdrage kan leveren aan het organiseren van een stabieler vraag-aanbodprofiel van onze elektrische infrastructuur. "De student heeft dankzij zijn onderzoek een zeer waardevolle bijdrage geleverd bij het implementeren van dergelijke markt-gestuurd multi-agent regelsystemen en heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van een koppeling tussen Modelica en Python, twee omgevingen die nieuwe mogelijkheden en uitdagingen bieden voor gebouwprestatiesimulatie," stelt de jury.