Doorzoek volledige site
17 december 2014 | JEROEN SCHREURS

Ook jongere generaties hebben baksteen in de maag

De Belg heeft nog altijd een baksteen in de maag

Net zoals hun ouders willen jonge twintigers ook hun eigen woning kopen of bouwen en de meerderheid verwacht dit te kunnen doen in de komende 10 jaar.  Ze zijn bereid om te besparen op vakanties, restaurants en kleding om hun droom te realiseren. Compact wonen zit in de lift: kandidaat bouwers en kopers verkiezen een kleinere woning omwille van comfort en energiebesparing. Er is een groeiende interesse voor alternatieve woonvormen al blijft het voorlopig een nichesegment.

Dat zijn enkele conclusies uit het 3de trendrapport van Woningen Blavier over de Belgische woningmarkt. De studie en analyse werden in november 2014 uitgevoerd door Woningen Blavier, in samenwerking met het onafhankelijk studiebureau i-VOX, bij 600 Belgen. De studie geeft een representatief beeld van de intenties en voorkeuren van de gemiddelde kandidaat-bouwer, -koper of -verbouwer uit Vlaanderen (52%) en Wallonië (48%) en ook van de latente bouwers en kopers van de toekomst (20-24 jarigen). De studie toont ook trends en evoluties op gebied van impact van de crisis en de perceptie van de steunmaatregelen van de overheid.

 

Plannen voor de toekomst

Net zoals de oudere generaties wil ook de jongste generatie van 20-24-jarigen een eigen woning verwerven. Hun voorkeur gaat uit naar het kopen van een instapklare woning (46%) of naar een bestaande woning kopen om te renoveren (19%). Bij de generatie van 25-34-jarigen verkiest 1 op 3 om instapklaar te kopen of een bestaande woning te kopen en te renoveren. In beide leeftijdsgroepen wil 14% liefst een eigen woning bouwen.
Het blijft niet bij dromen. 4 op 10 van de 20-24 jarigen heeft ook werkelijk de intentie om een woning te kopen, 7% om te bouwen en 5% om zijn eigen woning te renoveren. De overige 44% heeft nog geen plannen. 80% verwacht om voor zijn 40ste een eigen woning te kunnen kopen. Zelfs 4 op 10 van de jongste generatie verwacht hun droom al binnen maximum 5 jaar te kunnen waarmaken. “De economische situatie maakt het kopen of bouwen van een woning er niet gemakkelijker op. We zien echter dat veel mensen toch graag zo snel mogelijk een eigen woning willen en zo op de koopmarkt terecht komen. Bouwen wordt als initieel duurder gezien, maar met enkele juist geplaatste stimulansen zou een aanzienlijke groep toch bouwen in plaats van te kopen, wat de kwaliteit van ons woningpark in België zeker ten goede zou komen,” zegt Stefan Hallez, woordvoerder van Woningen Blavier.


Compact wonen en alternatieve woonvormen in de lift

Meer dan de helft van alle respondenten (56%) vindt dat grote woningen niet meer van deze tijd zijn. 85% verwacht dat mensen in de toekomst steeds kleiner gaan wonen. Comfort en energiezuinigheid spelen hierbij een belangrijke rol. 3 op 4 vindt dat grote woningen teveel onderhoud vragen en 2 op 3 verkiest een kleinere woning om te besparen op verwarmingskosten. Nog eens 52% kiest voor een kleinere woning om zo meer te kunnen investeren in energiebesparende oplossingen. 89% verwacht trouwens dat mensen steeds meer gaan investeren in energiezuinige woningen. Hoewel nog steeds een nichesegment, is er steeds meer interesse voor alternatieve woonvormen. Bijna de helft van de 45-55 jarigen (47%) en 45% van de 25-34 jarigen geeft aan open te staan voor alternatieve woonvormen. De 25-34 jarigen kiezen vooral voor co-housing (eigen woning met gedeelde faciliteiten) terwijl de oudste generatie vooral kiest voor duplex-wonen (15%), ondersteund wonen in een service flat (15%), kangoeroewonen (13%) en één huis delen met een aantal ouderen (11%).

 

Crisis drukt steeds minder op timing

In het trendrapport werd ook dit jaar gepeild naar de impact van de crisis op koop- of bouwplannen. Opvallend is dat het vertrouwen in de toekomst dit jaar het laagst is in 3 jaar tijd. 45%, in plaats van  30% vorig jaar, zegt geen vertrouwen te hebben in de toekomst. Maar dit blijkt verder geen impact te hebben op de timing van kandidaat bouwers of kopers. 42% zegt dat de crisis geen invloed heeft op hun plannen. “Het feit dat de crisis steeds minder drukt op plannen van mensen om de komende 5 jaar te kopen of te (ver)bouwen, is een hoopvol signaal voor de woningmarkt en voor de bouwsector,” aldus Stefan Hallez.

 

Renovatie versus nieuwbouw

Uit de studie blijkt ook dat 44% vindt dat renovatie aanvankelijk goedkoper is dan nieuwbouw maar duurder wanneer je de renovatie- en woonkosten meerekent. Verder valt ook op dat een BTW verlaging van 12% naar 6% voor nieuwbouw voor twee op drie respondenten een reden zou zijn om eerder te bouwen dan te kopen. “Een BTW verlaging voor nieuwbouw en/of afbraak-heropbouw zou een serieuze boost geven aan de bouwsector. Een verstrenging van de energienormen bij renovatie zit er ook duidelijk aan te komen. Maar nieuwbouw scoort hoe dan ook beter op gebied van energie-efficiëntie waardoor het vaak interessanter is om te bouwen in plaats van een bestaande woning duurzaam te renoveren. Met het oog op het halen van de 2020 norm op het gebied van energiezuinigheid, moet dus zeker voldoende op nieuwbouw ingezet worden,” aldus nog Stefan Hallez.

 

Steunmaatregelen moeten sociaal- en klimaatvriendelijk zijn

Een btw verlaging (58%), de woonbonus (55%) en premies en subsidies (48%) zijn de meest populaire steunmaatregelen.
Over de manier waarop de steun moet bepaald worden, verschillen de meningen. Hoewel een kwart van de respondenten vindt dat de steunmaatregelen gelijk moeten zijn voor iedereen, vindt een derde dat ze aangepast moeten worden aan de sociale situatie en het inkomen en nog eens een vierde aan de energieprestaties van de woning. “De betaalbaarheid van de woningen komt steeds meer in het gedrang. Er is dus duidelijk nood aan efficiënte steunmaatregelen die impact hebben op de initiële investering die nodig is om een woning te bouwen of te kopen. Correcties op basis van de sociale situatie of de energieprestatie van de woning kunnen hierbij zeker hun nut hebben,” besluit Stefan Hallez.