Doorzoek volledige site
22 december 2014 | JORIS VLIEGEN

Marktverkenning ondergrondse exploitatiemogelijkheden Brusselse Justitiepaleis

Het voorwerp van de marktverkenning zijn de ondergrondse niveaus van het Brusselse Justitiepaleis. Illustratie | Regie der Gebouwen

De Regie der Gebouwen lanceert samen met consultant Lydian - Grontmij Belgium een marktverkenning waarbij de haalbaarheid wordt onderzocht om een niet-justitiële bestemming te geven aan de ondergrondse niveaus van het Brusselse Justitiepaleis.

Haalbaarheid controleren

Het onderzoek, dat kadert in het masterplan van de Poelaertsite, heeft als doel om op vrijblijvende basis zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de haalbaarheid op juridisch, technisch, financieel en commercieel vlak. Daarnaast wordt informatie verzameld over de beschikbare kennis en expertise op de markt die nuttig is om een businessplan en een haalbaarheidsstudie op te stellen.

Ondergrondse niveaus

Het voorwerp van de marktverkenning zijn de niveaus die gelegen zijn onder de ‘salle des pas perdus’ van het Brusselse Justitiepaleis. Het gaat om vier verdiepingen en drie tussenverdiepingen, die samen circa 42.483 m² omvatten. De verdieping direct onder de ‘salle des pas perdus’, genaamd de ‘rez de chaussée inférieur’, heeft de grootst beschikbare oppervlakte. Op ruimtelijk vlak en qua afwerking leunt deze verdieping dicht aan bij het gelijkvloers, dat vooral uit Franse en Belgische natuursteen bestaat.

De drie andere ondergrondse verdiepingen zijn echte kelderverdiepingen, opgebouwd uit talrijke ruime lokalen en gangen. Daar bevinden zich onder meer het personeelsrestaurant van de FOD Justitie, de stookruimte en andere technische ruimtes. Sommige delen van deze ondergrondse ruimtes zullen echter niet beschikbaar zijn voor exploitatie.

Timing

In een eerste fase wordt de input van geïnteresseerde partijen verwacht tegen 16 januari 2015. In een tweede fase wordt een herziene marktverkenningstekst overgemaakt aan de partijen die deelnamen aan én een relevante inbreng indienden tijdens de eerste fase. De laatste reacties worden verwacht tegen 13 februari 2015.