Doorzoek volledige site
22 december 2014 | JORIS VLIEGEN

NAV oneens met verplichte aanwezigheidsregistratie voor architecten

NAV trekt naar minister van Werk Kris Peeters om de wetgeving aan te passen. Illustratie | Bart Degrande
Er heerst onduidelijkheid over de regelgeving voor architecten. Illustratie | NAV

Sinds 1 april 2014 is de elektronische aanwezigheidsregistratie verplicht op werven groter dan 800.000 euro, zowel voor aannemers als voor architecten. NAV, de Vlaamse architectenorganisatie, vroeg eerder een uitstel voor het opleggen van boetes, maar die periode loopt op 1 januari 2015 af. Daarom vraagt NAV aan minister van Werk Kris Peeters om de wetgeving niet langer te laten gelden voor architecten.

Niet van toepassing op architecten

“We vinden deze verplichting van geen nut voor architecten. Dat zeggen wij al van bij de invoering”, zegt NAV-directeur Kris Baetens. “NAV stelt duidelijk dat deze wetgeving, die sociale fraude moet tegengaan, niet van toepassing mag zijn voor architecten.” De regering gaat met deze wet immers de strijd aan tegen illegale arbeid en sociale dumping. Bij architecten komt dat fenomeen echter minder voor dan bij bijvoorbeeld aannemers. Toch geldt de regelgeving momenteel voor architecten, terwijl ingenieurs en studiebureaus buiten schot blijven. Voor NAV is de effectiviteit over deze wetgeving voor architecten dan ook zeer twijfelachtig. Daarnaast verzwaart deze nieuwe wetgeving nogmaals de administratie van architecten.

Duidelijkheid scheppen

Omwille van de vele vragen hieromtrent, na de NAV-infosessies in juni, is er veelvuldig overleg geweest met de RSZ. Het op 19 september 2014 door de RSZ gepubliceerde document 'Veel gestelde vragen’ schiep meer duidelijkheid. Op heden geldt de verplichting voor aannemers, maar ook voor de veiligheidscoördinator, en voor de architect indien hij of zij tot de bouwdirectie behoort (= iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor rekening van de opdrachtgever zorg draagt voor het ontwerp of controle op de uitvoering van het bouwwerk.) Wel is het zo dat architecten die optreden als EPB-deskundige of in opdracht van een studiebureau voor de stabiliteit of speciale technieken, zich niet moeten registreren.

Er ontstond echter opnieuw onduidelijkheid door de communicatie van de Vlaamse Raad van de Orde van architecten in de Archimail van december: “Volgens de RSZ dient de architect zich slechts te registreren indien hij optreedt als bouwdirectie, maar de architect treedt niet per se automatisch op als bouwdirectie.” Bijgevolg stelt de Orde dat dit veel vragen doet rijzen en onduidelijkheid schept.

Voor NAV blijft het echter duidelijk: “Wij blijven ondubbelzinnig pleiten voor een afschaffing van de verplichting voor architecten. Ook na ons gesprek met minister van Werk Kris Peeters zullen we het dossier verder opvolgen met de bevoegde administratie, minister Peeters en staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude Bart Tommelein”, aldus nog NAV-directeur Kris Baetens.