Doorzoek volledige site
12 januari 2015 | JEROEN SCHREURS

Oproep kandidaten voor de Belgische Energie- en Milieuprijs 2015

De tiende editie van de Belgische Energie- en Milieuprijs heeft opnieuw tot doel de milieu- en energieverwezenlijkingen van burgers, ondernemingen, gemeenten en instellingen voor te stellen, positieve en reproduceerbare initiatieven te stimuleren en succesverhalen bekendheid te geven.

Er zijn veel mensen die handelen, zich inzetten en de milieu-uitdaging aangaan. Die initiatieven moeten echter ook ruchtbaarheid krijgen om anderen te inspireren. Dat is precies het doel van de Belgische Energie- en Milieuprijs. Bijgestaan door eminente partners, tal van ondersteunende organisaties en dankzij heel veel aandacht in de media, wil deze Prijs:

  •  De verwezenlijkingen van burgers, bedrijven, steden, gemeenten of dorpen, instellingen en de non-profitsector op het vlak van milieu en energie voorstellen,
  • Positieve en navolgbare initiatieven aanmoedigen,
  • De succesverhalen verspreiden.

 

Acht prijzen

Sinds 2006 heeft de Belgische Energie- en Milieuprijs hulde gebracht aan meer dan 1.800 Belgen die alleen of via hun organisaties op een uitzonderlijke manier hebben bijgedragen aan het uitwerken van een duurzame toekomst op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Ook dit jaar reikt de organisatie niet minder dan 8 trofeeën uit tijdens de prestigieuze ceremonie op 03 juni 2015 te Tour & Taxis, de datum waarop de Verengide Naties ook haar Wereldmilieudag organiseert. Op die avond worden in aanwezigheid van de pers en van meer dan 400 Belgische prominenten de beste acties en initiatieven uit alle geledingen van onze samenleving beloond.

 

Praktische info:

Wie

Burgers, bedrijven, gemeentes, instellingen, scholen, jeugdcentra…. met realisaties en initiatieven op het gebied van milieubescherming of energiebesparing.

Wanneer

De dossiers moeten ten laatste op 01 april 2015 worden ingediend.

Meer info

Informatie en inschrijvingen : www.eeaward.be

Tel : 0477/617 041 - info@eeaward.be