Doorzoek volledige site
13 januari 2015 | TIM JANSSENS

Voormalige mijnsite wordt modern bedrijventerrein

De link met het mijnverleden was een belangrijk aandachtspunt. Hier en is bijvoorbeeld donkere grindverharding aangebracht, die symbool staat voor de kolen die er vroeger opgedolven werden.
Technum moest een creatieve oplossing bedenken voor de lokale waterafvoerproblematiek. Als de wadi’s onder de schachtbokken vol zijn, komt het resterende water terecht in een brede gracht langs de centrale toegangsweg.
Vooraleer de eerste kmo’s hun intrek kunnen nemen op de nieuwe site moest de omliggende infrastructuur gerealiseerd worden. Dit werd in goede banen geleid door Technum, dat het traject integraal opvolgde.
De Cleantechcampus in Houthalen-Helchteren, een voormalige mijnsite die omgebouwd wordt tot een bedrijventerrein voor jonge kmo’s die inzetten op innovatieve, milieuvriendelijke technologieën.

In Houthalen-Helchteren, op een boogscheut van het imposante Nieuw Administratief Centrum, werd een deel van de voormalige mijnsite het voorbije jaar omgetoverd tot de Cleantechcampus, een bedrijventerrein voor jonge kmo’s die inzetten op innovatieve, milieuvriendelijke technologieën. Gezien het historisch-industrieel verleden van de locatie moest er bij de aanleg van de infrastructuur rekening gehouden worden met heel wat specifieke aandachtspunten. Dit resulteerde in een kant-en-klare infrastructuur die sterk geënt is op de omliggende context.

De Cleantechcampus is ontwikkeld om lokale, innovatieve bedrijven een duwtje in de rug te geven. Startende ondernemingen kunnen zich vestigen in het GreenVillecomplex, het voormalige hoofdgebouw van de Kempische steenkoolmijnen dat met veel respect voor het bestaande erfgoed gerenoveerd werd. Zodra de ondernemingen op eigen benen kunnen staan, kunnen ze op de site een eigen stuk grond aankopen. Houthalen-Helchteren mikt met dit ambitieus project op een vijfentwintigtal bedrijven. Tussen het NAC en de Cleantechcampus komt op termijn ook nog een nieuwe woonzone.

 

Integrale opvolging

Vooraleer de eerste kmo’s hun intrek kunnen nemen op de nieuwe site moest de omliggende infrastructuur gerealiseerd worden. Dit omvatte onder meer de aanleg van een gescheiden afwateringsstelsel, nieuwe wegen, een groot plein en het nodige groen. Het multidisciplinair studie- en adviesbureau Technum kreeg de opdracht om het project van a tot z te begeleiden. “Dit mag je vrij letterlijk opvatten,” verduidelijkt Roger Peeters, Cluster Manager Limburg bij Technum. “De initiële terreinopmeting, het vooronderzoek, de opmaak van de studie voor het voorontwerp en het definitieve ontwerp, de organisatie van de aanbesteding, de nacalculatie van de inschrijvingsdossiers van de aannemers en kwaliteitscontrole in de uitvoeringsfase: in feite hebben we heel het traject integraal opgevolgd. We ondersteunen de gemeente ook bij de voorlopige en definitieve oplevering en hebben zelfs de subsidieaanvraag bij het EFRO en het Agentschap Ondernemen mee uitgewerkt.”

 

Link met mijnverleden

Een specifieke context vraagt om een specifieke benadering. Dit was op de Cleantechcampus niet anders. Vooral de link met het mijnverleden was – in combinatie met een blik op de toekomst – een belangrijk aandachtspunt, vertelt Roger Peeters: “We hebben de rijke geschiedenis van de locatie maximaal in de verf proberen te zetten, onder meer via het materiaalgebruik. Hier en daar hebben we bijvoorbeeld donkere grindverharding aangebracht, die symbool staat voor de kolen die er vroeger opgedolven werden. Anderzijds hebben we een aantal zichtassen hersteld die door de afbraak van de oude mijngebouwen verdwenen waren.” 

Een andere bijzonderheid was de creatie van een centraal gelegen plein, dat op termijn moet kunnen fungeren als openbare expositieruimte die de ondernemingen op de Cleantechcampus kunnen gebruiken voor opendeurdagen of tentoonstellingen. “Het plein en het bijhorende podium werden gerealiseerd met behulp van grote prefabtegels (2x2 meter). Rekening houdend met het mijnverleden diende dit vrij sober ingericht te worden, maar tegelijk wel bruikbaar en toegankelijk te zijn voor mindervaliden. Dit laatste geldt overigens ook op de rest van de site. Waar er hoogteverschillen zijn, kunnen ze overwonnen worden met een hellend vlak. De rest van de infrastructuur is drempelloos uitgewerkt.”

 

Race tegen de tijd

Evident was de bouw van de Cleantechcampus echter niet. Zo moest Technum een creatieve oplossing bedenken voor de lokale waterafvoerproblematiek. “De provincie eiste dat we zo veel mogelijk water ter plaatse zouden bufferen, zodat de nabijgelegen beken niet verzadigd zouden raken. Voor de gemeente was het dan weer belangrijk dat dit gebeurde zonder verkoopbare grond te verliezen,” legt Roger Peeters uit. “We hebben dit voor elkaar gekregen door wadi’s aan te leggen onder de twee bewaarde schachtbokken. Zijn deze wadi’s vol en lopen ze over, dan komt het resterende water terecht in een brede gracht langs de centrale toegangsweg.”

Al bij al was het echter vooral de opgelegde tijdsdruk die maakte dat dit project voor Technum en Kumpen geen sinecure was. Aangezien de subsidiedossiers tijdig moesten worden ingediend, was het een heuse race tegen de tijd om de strikte deadlines te halen. “Tussen de gunning en het afleveren van de aanbestedingsbundel zat amper een jaar tijd,” legt Roger Peeters uit. “De studieperiode was dus erg kort. Nadien kreeg aannemer Kumpen minder dan een jaar om alles te realiseren. De uitvoeringstermijn bedroeg amper 230 kalenderdagen. Gelukkig zijn we doortastend te werk gegaan en is alles ruim op tijd uitgevoerd.”

Noot: dit artikel verscheen eerder in Grond/Weg/Waterbouw.