Doorzoek volledige site
14 januari 2015

Zijn in situ-metingen van de U-waarde betrouwbaar?

Veel volk op de officiële voorstelling Illustratie | WTCB / CSTC

Met de methode van de warmtestroommeter kan de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) van de wanden van een gebouw in situ gemeten worden. Men moet bij de toepassing van deze methode volgens het WTCB wel rekening houden met de voorwaarden die opgesomd worden in de recent herziene norm ISO 9869-1.

Een meting met een warmtestroommeter kan nuttig zijn om de reële energieprestaties van een wand en/of van een bijzondere uitvoeringstechniek in te schatten. Indien men rekening houdt met haar beperkingen, kan deze methode tevens interessant zijn indien er onzekerheid heerst over de wandsamenstelling.

Deze methode mag niet aangewend worden als controletechniek, noch voor het vergaren van gegevens in het kader van de EPB-regelgeving of de energetische certificatie van gebouwen. We willen er ook op wijzen dat deze methode in geen geval een alternatief mag vormen voor de regelmatige controle en het bouwplaatstoezicht om de kwaliteit van de uitvoering te garanderen (zeker niet bij de plaatsing van de isolatiematerialen).
 

Basisprincipe voor de meting

De warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) van een wand of bouwelement geeft de warmtestroom aan die dit element doorlaat per vierkante meter oppervlak (aangegeven als 'q' en uitgedrukt in W/m²) voor een temperatuurverschil van 1 K tussen de binnen- (Ti) en de buitenlucht (Te). Deze coëfficiënt wordt berekend met de volgende formule: U = q / (Ti – Te) [W/m²K]

De U-waarde wordt doorgaans bepaald aan de hand van een berekening op basis van de wand­samenstelling en de materiaaleigenschappen (dikte en warmtegeleidbaarheid). Deze berekeningsmethode wordt onder meer gehanteerd in het kader van de EPB-regelgeving. Men kan de U-waarde echter ook rechtstreeks ter plaatse opmeten. In dit geval voorziet men de binnenzijde van de wand van een sensor (een zogenaamde warmtestroommeter) die de warmtestroomdichtheid (q) opmeet. Tezelfdertijd registeren temperatuursensoren de oppervlaktetemperatuur aan de binnen- en buitenzijde van de wand (zie afbeelding). Aangezien temperatuursensoren alleen niet volstaan om een betrouwbare U-waarde af te leiden, is het gebruik van de warmtestroommeter onontbeerlijk.

 

Lees dit artikel verder op de website van het WTCB.