Doorzoek volledige site
26 januari 2015 | KEVIN MOENS

West-Vlaamse partners gaan voor zesde keer op zoek naar ontwerpers via ‘open oproep’-Winvorm

Via de ‘Oproep WinVorm’ (editie januari 2015) gaan de Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales wvi en Leiedal en de Vlaams Bouwmeester (de WinVorm-partners) in het voorjaar van 2015 op zoek naar ontwerpers voor 12 opdrachten van West-Vlaamse lokale besturen.

12 concrete opdrachten

De opdrachten zijn heel divers: van de buiteninrichting van het bezoekerscentrum Doornpanne in Koksijde en de vernieuwing van onder andere de dorpskern van Spiere, een veiligheidsgebouw in Knokke-Heist, de Sint-Maartenskathedraal in Ieper tot het ontwikkelen van een buitenschoolse kinderopvang en sociaal huis in Kortemark, een ontmoetingscentrum in Pervijze, een ontmoetingsruimte in Ter Hand in Wervik, een dorpshuis in Bossuit en een groene ruimte in Roeselare, het herbestemmen van een oude schoolsite in Pittem en een strategisch onderzoek in Rumbeke.

 

Inschrijven via de website

Via de website kunnen ontwerpers en ontwerpteams zich tot 2 maart voor één of meerdere opdrachten op het vlak van bouwkunde, stedenbouw en landschapsarchitectuur kandidaat stellen.

 

Verloop van de procedure

De selectie van de ontwerpers gebeurt in het voorjaar. Daarna gaan per project drie ontwerpteams aan de slag. De geselecteerde ontwerpen worden door de opdrachtgever vergoed. Er wordt gemikt op projecten van een kleinere schaalomvang met een maximum ereloon van 200.000 euro excl. BTW; dit gaat over projecten met een investeringsbedrag van maximaal 2 miljoen euro.

 

Aparte formule waarbij enkel offerte en visie worden gegeven

Ontwerpers kunnen ook kandideren voor projecten onder de formule ‘Selectie Winvorm’ (max. ereloon van 85.000 euro). Hierbij worden ontwerpers in eerste instantie vergoed om een uitgebreide offerte en visie op het project te presenteren.

 

Wat is ‘Oproep Winvorm’?

De WinVorm-oproep is een selectieprocedure die gebaseerd is op het principe van een architectuurwedstrijd en moet de West-Vlaamse publieke overheden ondersteunen bij de selectie van goede ontwerpers en ontwerpteams voor hun projecten op het vlak van bouwkunde, stedenbouw en landschapsarchitectuur.

De vorige vijf oproepen (sinds de zomer van 2012) waren succesvol, in totaal stelden zich bijna 450 ontwerpers kandidaat voor 22 opdrachten. Momenteel zijn de ontwerpers van de vorige opdrachten aan de slag voor de verdere uitwerking.

Het is de intentie om de ‘Oproep WinVorm’ net als de Vlaamse Open Oproep, twee maal per jaar te organiseren.

 

Variant van de ‘Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester’

Tot op heden biedt de formule van de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester soelaas voor die openbare besturen die op zoek zijn naar een goede ontwerper, om tot architecturale, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit te komen. Toch menen de WinVorm-partners dat er, naast dit succesvol initiatief, ook ruimte is voor een variant op West-Vlaams niveau.

Het voornaamste verschilpunt met de bestaande Open Oproep op Vlaams niveau is de sterke lokale verankering. De opdrachtgevers (vooral West-Vlaamse lokale overheden en besturen) worden vanuit West-Vlaanderen ondersteund en begeleid, er wordt ter plaatse vergaderd en de procedure wordt zo kort als mogelijk gehouden. 

GERELATEERDE DOSSIERS