Doorzoek volledige site
27 januari 2015 | KEVIN MOENS

1 250 woningen aangesloten op warmtenet Roeselare

Bijna 30 jaar na de eerste ingebruikname van het warmtenet, was het tijd voor uitbreiding. Zo wordt een belangrijke stap gezet in de verdere uitbouw van het netwerk. Op termijn zullen 1 250 woningen in Roeselare verwarmd worden door restwarmte die vrijkomt bij de verbranding van restafval in de verbrandingsoven van MIROM Roeselare. 

Buurtontwikkelaar Matexi introduceerde de technologie in zijn nieuwe woonbuurt Het Laere en onderzoekt de mogelijkheden voor soortgelijke samenwerkingen in andere projecten. 

 

België hinkt achterop

De Vlaamse overheid maakt werk van de installatie van warmtenetten. Dankzij die netwerken gaat de restwarmte die vrijkomt in fabrieken niet verloren maar wordt ze aangewend om openbare gebouwen of privéwoningen te verwarmen. In Roeselare komt de warmte van de verbrandingsoven van MIROM. Hoewel de technologie van warmtenetten al een tijdje bestaat, hinkt België achterop ten opzichte van de buurlanden. Minister van Energie Turtelboom voorziet 8 miljoen euro aan subsidies voor de milieu- en klimaatvriendelijke technologie om de kloof met het buitenland stap per stap te dichten. “De installatie van warmtenetten en andere duurzame groene technologieën is een prioriteit voor de Vlaamse regering. Groene warmte laat toe om onze doelstelling op het vlak van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie op een goedkope manier te halen. Daarom wil ik het potentieel ten volle benutten. Roeselare is een pionier, deze stad kan zijn kennis en ervaring delen met andere Vlaamse steden en gemeenten,” zegt de minister. 

 

180 ton broeikasgassen

 “Als grootste residentiële projectontwikkelaar van het land houden wij de vinger aan de pols om bewezen technologieën op vlak van duurzaamheid uit te rollen in onze buurten. Daarbij nemen we ook de degelijkheid van de gekozen oplossingen in achting en de voordelen op lange termijn voor onze bewoners,” zegt Lieven Roelandt, Chief Technical Officer bij Matexi. “Als je weet dat een modaal gezin zeven keer meer warmte verbruikt dan stroom, besef je dat groene technologieën zoals het warmtenet kunnen zorgen voor aanzienlijke besparingen in CO2-uitstoot.” Frederik Van Damme, Business Unit Manager Matexi West-Vlaanderen, vult aan: “In Het Laere was het voor Matexi vanzelfsprekend om de woningen te laten aansluiten op het warmtenet dat op 1 km van de site lag. Enkel voor dit project realiseren we zo een jaarlijkse besparing van maar liefst 180 ton broeikasgassen.”

 

Voordelen

Voor de bewoners levert de aansluiting op het warmtenet heel wat voordelen op. De installatie is een stuk zuiniger in gebruik, bespaart ruimte, vergt weinig onderhoud en is niet duurder dan de gangbare gascondensatieketel. De aansluiting op een warmtenet zorgt voor een winst van circa 17 E-punten, bovenop het aandeel hernieuwbare energie. De installatie van zonnepanelen of een warmtepomp zijn daardoor onnodig om conform te zijn aan de actuele normen.