Doorzoek volledige site
27 januari 2015 | KEVIN MOENS

Atelier Architecture Lavaux & Bureau d’architecture Lignes schenken civiele bescherming Crisnée multifunctionele gebouwen

Hoofdgebouw. Illustratie | Regie der Gebouwen
Hoofdgebouw. Illustratie | Regie der Gebouwen
Hoofdgebouw. Illustratie | Regie der Gebouwen
Hoofdgebouw. Illustratie | Regie der Gebouwen
Technisch bijhuis. Illustratie | Regie der Gebouwen
Technisch bijhuis. Illustratie | Regie der Gebouwen
Technisch bijhuis. Illustratie | Regie der Gebouwen
Technisch bijhuis. Illustratie | Regie der Gebouwen

De opening is het sluitstuk van de eerste renovatiefase van de site die in 2012 van start ging, naar een ontwerp van Atelier Architecture Lavaux. In de volgende renovatiefase worden twee verouderde hangars afgebroken en vervangen met één grote hangar door Bureau d’architecture Lignes. Hierin zullen de zware dienstvoertuigen geparkeerd en onderhouden worden.  Deze werken worden in 2015 uitgevoerd. 

Er wordt in totaal iets meer dan 12 miljoen euro  geïnvesteerd in de Civiele bescherming in Crisnée (6,6 miljoen euro in de eerste renovatiefase + 5,6 miljoen euro in de tweede renovatiefase).

 

De site van de Civiele bescherming in Crisnée

De belangrijkste gebouwen op de site van de Civiele bescherming in Crisnée werden opgetrokken in 1954, op een terrein van 7ha groot aan de rue Vincent Bonnechère. De gebouwen waren volledig verouderd en afgeleefd. Daarom werd beslist om bepaalde gebouwen af te breken en te vervangen met nieuwbouw. Andere gebouwen werden gerenoveerd.

 

Een globaal renovatieproject

De eerste renovatiefase behelsde de afbraak van het administratief gebouw (met inbegrip van wachtlokaal), de parkeerzone, twee prefab gebouwen (keuken, kantine, opleidingszaal) en een pompstation. Vervolgens werd er een nieuwe multifunctioneel gebouw opgericht, een technisch bijhuis, een trainingscentrum en een nieuwe parkeerzone.

 

Tijdens de tweede renovatiefase, die in 2015 zal aanvangen, staan de afbraak van twee grote hallen gepland die vervangen zullen worden door één grote hal. Hierin zullen de zware dienstvoertuigen geparkeerd en onderhouden worden. Daarnaast wordt ook een zone voorzien voor de brandstofbevoorrading.

 

Strategische inplanting

Het multifunctioneel hoofdgebouw is twee verdiepingen hoog en verbindt het lagere gedeelte van de site met het hogere. De lang uitgestrekte zuidgevel laat veel natuurlijk licht toe in het gebouw. Het meest in het oog springende gedeelte is de grote telefooncentrale op het gelijkvloers.

Het hoofdgebouw omvat een administratief gedeelte, een operationeel gedeelte, flexibele opleidingslokalen, een slaapzaal en een ontspanningszone (keuken en cafetaria). De scheidingswanden zijn van het modulaire type zodat de ruimtes mee kunnen evolueren met nieuwe noden en behoeften.  lle ruimtes zijn sober ingericht, de muren zijn uitgevoerd in architecturaal beton. De verlichting werkt met bewegingsdetectie.

 

Technisch bijhuis

Naast het hoofdgebouw werd een technisch bijhuis gebouwd. Dit bijhuis bestaat uit 4 aparte ruimtes met elk hun eigen, specifieke functie: een garage, een duikerslokaal, een labo en een opbergruimte.  Gelet op de specifieke invulling van de ruimtes werd materiaal gebruikt dat functioneel en robuust is.  Ook voor de vloerbekleding werd hiermee rekening gehouden. De toegangsdeuren zijn breed en allemaal voorzien van een rolluik.

 

Parkeerzone

De parkeerzone werd ingericht op de plaats waar vroeger het administratief gebouw stond. De parkeerzone is functioneel ingericht en de circulatieweg leidt onmiddellijk naar de ingang van het hoofdgebouw. Er zijn ca. 50 parkeerplaatsen

 

Trainingscentrum

Het trainingscentrum werd gebouwd op de plaats waar vroeger prefabgebouwen stonden. Het bevindt zich in de directe nabijheid van de slaapzalen en het oefenterrein.  Het centrum omvat een ruimte waar de personeelsleden kunnen werken aan hun fysieke conditie,  een sportzaal en een oefenterrein.  De technische dienst is ook in het centrum ondergebracht.

 

Oefenterrein

Het oefenterrein is uitgevoerd in gewapend beton en geschikt voor voertuigen tot 32 ton. Het terrein beschikt over een performant waterafvoersysteem. De verbindingsweg tussen het oefenterrein en de straat is voorzien voor de zware dienstvoertuigen.

 

Omgeving

De aanleg van de omgeving (beplantingen, enz.) werd sober en functioneel gehouden om geen afbreuk te doen aan de bestaande omgeving.